fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen den 11. september 2015

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Axel Schmidt, Thomas Hansen, Henning Bech-Larsen, Signe Dorthe Voldby, Lilly Krarup, Per Enggaard Haahr, Vibeke Follmann, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Villy Pedersen, Peter Fischer-Nielsen.

Hovedfokus for bestyrelsesmødet den 11. september i Højbjerg var besøg af Etienne Dembele, udviklingskonsulent i MFLM og Johnson Mbillah generalrådgiver i PROCMURA samt fremlæggelse af oplæg til Vision 2020

Peter Fischer-Nielsen orienterede fra sekretariatet: Vores partnere har fortsat brug for orientering om forandringerne i organisationen MA. Der kommunikeres derfor løbende med partnerne. Pierre Moulna var på besøg i Danmark i sidste måned. Han besøgte sekretariatet og flere genbrugsbutikker. DMRU har støtte PROCMURA konferencen i Garoua i juli 2015. I forbindelse med SommerOase 2015 blev der samlet 200.000 ind til SAT-7 og Rita Elmounayer fortalte om SAT-7 arbejdet. Benners er hjemme i Danmark og holder i efteråret en række informationsmøder.

Maria Haahr, Thore Eklund og Etienne Dembele præsenterede de internationale projekter med ekstern støtte, som MA har haft, i øjeblikket har og ønsker til fremtidige projekter. Fokus i arbejdet med projekterne er kapacitetsopbygning af vore partnere, organisering, økonomistyring og at følge frameworks. Der blev ikke taget konkrete beslutninger om fremtidige projekter, da man afventer den kommende udmøntning af Vision 2020 i handlingsplaner.

Bestyrelsen godkendte forretningsudvalgets anbefalinger vedrørende sikkerheden for udsendte til Nigeria. Forretningsudvalget har efter samtaler med missionærerne, ambassaden, partnerne godkendt genudsendelsen af både Benners og Lauritzen til Nigeria.

Peter Fischer-Nielsen, Per Haahr og Anne Mie Skak Johanson besøgte LCCN i juni. De blev godt modtaget af LCCN i Numan. LCCN var åben over for tanker om projektarbejde og mindre andel driftsstøtte. Der var god kommunikation med ledelsen, men ingen planlagt snak med den MA støttede Joshua Timothy Napa i udviklingsafdelingen.

Peter Fischer-Nielsen har haft et positivt møde med Hjerte for Afrika (HfA). Fremadrettet opfatter MA HfA som en selvstændig forening. Vera og Bent Skindhøj inviteres til et møde, hvor afslaget på deres missionæransøgning i 2012 begrundes nærmere. Bestyrelsen skal fremadrettet sikre procedurer, så man ikke får lignende sagsbehandlingsfejl. Vi skal sikre, at der tages godt hånd om missionærer ved omplacering og transparens i kommunikation fra vores partnere.

Bestyrelsen blev introduceret for projektideen Theological Training for Churches in Africa fremsendt af Mette og Alex Klausen. Bestyrelsen opfordrer til at videreudvikle ideen og vil tage projektet op på bestyrelsesmødet i november. Her vil også arbejdet med handlingsplanerne være længere.

Peter Fischer-Nielsen præsenterede en række nye, igangværende og måske kommende projektgrupper og udvalg i MA: 1 Ambassadørkorps, 2) Centralafrika, 3) Digitaliseringsgruppen, 4) Historisk udvalg, 5) Kommunikationsudvalg, 6) Lights of Youth, 7) Lovudvalg, 8) Mali-gruppe, 9) Pearls of the Street, 10) Remi, 11) SAT-7, 12) Sundhedsgruppe, 13) Udvalg til planlægning af års- og repræsentantskabsmøde og MA dag.

Herefter blev oplægget til Vision 2020 fremlagt. Med små rettelser blev Vision 2020 enstemmigt vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen bad Peter Fischer-Nielsen om at arbejde med handlingsplaner.

Så fulgte en række godkendelsespunkter:
Bestyrelsen godkendte den nye og mindre omfattende samarbejdsaftalen med Afrika InTouch.
Bestyrelsen godkendte stillingsbeskrivelserne for Peter Fischer-Nielsen og Torben Hesselberg.
Bestyrelsen vedtog det af ledelsen fremsendte lønregulativ.
Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet kun lydoptages, når mødereferenten har brug for optagelsen til eget brug.
Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende praksis for information fra bestyrelsen. Dagsorden lægges ud på hjemmesiden i ugen op til bestyrelsesmødet. Efter bestyrelsesmødet lægges et informationsreferat ud på hjemmesiden. På dette referat tilføjelse navnene på de tilstedeværende til mødet.

Bestyrelsen godkendte nyt kommissorium for genbrugsudvalget.
Bestyrelsen gennemgik økonomipræsentationen til repræsentantskabsmødet 2015 og status per 31/7 2015.

Bestyrelsesmødet sluttede med oplæg fra Johnson Mbillah om situation for kristen-muslimsk dialog sådan som det ser ud i dag. Efterfølgende var der plads til spørgsmål og drøftelse.

På det konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 12. september konstituerede bestyrelsen sig med Anne Mie Skak Johanson som formand, Henning Bech-Larsen som næstformand og Axel Schmidt som tredje bestyrelsesmedlem i forretningsudvalget.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)

Anne Mie Skak Johanson
Formand i bestyrelsen