fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen den 20. april 2015

Af Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand

Hovedfokus for bestyrelsesmødet på denne solrige dag i april var at samle op på den forgangne måneds afskedigelser og kigge på den fremadrettede organisering af MA.

Konstituerede generalsekretær Peter Fischer Nilsen (PFN) gav en update på reaktionerne på omvæltningerne i MA, både fra søsterorganisationer i Danmark, fra eget bagland samt fra internationale partnere. Der er overvejende tale om positive reaktioner og tilbagemeldinger. Der er også blevet stillet mange spørgsmål til bestyrelsens beslutninger. To indkomne breve med sådanne spørgsmål og bekymringer blev fremlagt på mødet.

Der er i bestyrelsen stor tilfredshed med den positive kommunikation, der fulgte afskedigelserne. Nu er det tid til at gå i gang med næste fase af kommunikationen. Der skal informeres mere deltaljeret til MA’s bagland om organisationens økonomiske situation og plan samt om planerne for at blive en netværksorganisation.

Det er nu tid til at kigge fremad. På fællesmødet mellem medarbejdere og bestyrelse den 8. maj kommer programmet til at indeholde forskellige oplæg, der kan inspirere til at tænke netværk. Efterfølgende skal der være mulighed for at samtale om de præsenterede erfaringer.

I forhold til den fremtidige organisering af MA’s sekretariat arbejdes der i øjeblikket på at samle kommunikations- og netværksteamet samt partnerteamet til ét team – nemlig et projekt- og netværksteam. Herfra vil både det danske netværksarbejde og det internationale arbejde blive koordineret. Det er endvidere planen at inddrage missionærerne mere i teamets arbejde. Genbrugsteamet og økonomiteamet fastholder deres struktur, dog skal der uddelegeres mere ansvar til disse teams. Grafiker og sekretær holdes ude af teamene og skal betjene hele sekretariatet. Bestyrelsen vil på sit næste møde tage stilling til hvem der skal være organisationens nye generalsekretær.

I juni afholdes den planlagte partnerskabsmøde med LCCN i Nigeria. Formand og ny generalsekretær samt en nigeriakyndig fra bestyrelsen deltager som danske repræsentanter. Konferencen skal indeholde en god del venskabsfremmende aktiviteter samt tage hul på snakken om netværk og det netværksorienterede arbejde.

Bestyrelsen besluttede at forlænge Mette og Alex Bjergbæk Klausens kontrakt til sommeren 2016. På det tidspunkt slutter deres pilotprojekt. Mette og Alex opfordres til at lave et oplæg til de videre muligheder i arbejdet.

Bestyrelsesmedlemmer aflagde rapport fra besøg hos SAT-7, hos MFLM og fra et PROCMURA møde.

I forbindelse med nedskæringerne er samarbejdsaftalen med AIT opsagt med virkning fra 2017. Bestyrelsen vil gerne formulere en ny samarbejdsaftale, der ikke er bundet op på driftstilskud, og hvor AIT ikke har ansvar for at varetage MA’s børne- og ungdomsarbejde. Den nuværende driftsaftale for 2015 blev vedtaget.

Økonomikoordinator Torben Hesselbjerg (TH) fremlagde det foreløbige regnskab for 2014. Det viser et underskud på 1,7 million. En del af underskuddet skyldes hensættelser af projektstøtte, der ikke kunne udbetales i 2014. Der er desuden større udgifter på genbrugsdriften. Regnskabet blev godkendt.
Rent likviditetsmæssigt ser det ud som om MA kan klare sig igennem. TH og PFN holder øje med udviklingen i den likvide beholdning. Budgettet for 2015 blev godkendt. Der er budgetteret med et overskud på 110.000. Det udarbejdede treårsbudget er et nyttigt redskab for at nå målet om, at MA skal være gældfri ved udgangen af 2017 og ikke behøve at benyttet sin kassekredit i 2018.