fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen den 7. maj 2015

Bestyrelsen samledes til et kort bestyrelsesmøde torsdag den 7. maj.

Som opfølgning på forårets forandringer på sekretariatet er der sendt et elektronisk informationsbrev ud til repræsentantskabet. Brevet er også lagt ud på hjemmesiden. Denne skrivelse vedlægges i printet form indkaldelserne til repræsentantskabsmødet, som udsendes i juni. Skrivelsen har allerede fået god en modtagelse. I genbrugsbaglandet har der til genbrugsstævnerne være positiv feedback på den mundtlige orientering om situationen.

Som forberedelse på repræsentantskabsmødet i september drøftede bestyrelsen lovudvalgets ændringsforslag til vedtægterne, som fremadrettet skal gøre det muligt at operere med et egentligt medlemskab af Mission Afrika, hvilket er et krav fra SKAT. Det blev besluttet at gå videre med det forslag, som lovudvalget har udarbejdet med et par forkortelser af teksten. På selve repræsentantskabsmødet får vi besøg af Johnson Mbillah (PROCMURA), Pierre Moulna (MFLM) og Ingelise og Regin Benner (missionærer på TCNN). Alle kommer til at medvirke til programmet. Selve programmet for dagen arbejdes der med i Udvalget for Mission Afrika Dag og års- og repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen ønsker, at der på repræsentantskabsmødet skal være tid til samtale om netværk. Ifølge de nye vedtægter skal der indkaldes til et økonomimøde inden repræsentantskabsmødet. Mødet afholdes den 25. juni, og sekretariatet står for indkaldelsen via blad, hjemmeside og nyhedsmail. Kadidater til bestyrelsen blev drøftet. Axel Schmidt og Signe Voldby genopstiller til bestyrelsen, mens Lilly Krarup og Thomas Hansen stopper. Bestyrelsen afventer deadline for repræsentantskabets opstilling af kandidater den 15. maj, hvorefter bestyrelsen spørger tre personer om at stille op.

Der skal gang i arbejdet med at formulere en overordnet vision og strategi for Mission Afrikas arbejde frem til 2020. I øjeblikket er to strategiprocesser omkring det internationale arbejde og frivillighed midlertidigt sat på standby. I forbindelsen med ændringerne i samarbejdet med Afrika InTouch, skal der også udarbejdes en ny strategi for børn og unge. Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes en samlet strategi, der rækker fem år frem. En overordnet vision for Mission Afrikas virke de kommende år skal ligge klar til repræsentantskabsmødet 2015. Herefter arbejdes der på delstrategier for de konkrete områder. Visionen og delstrategierne udarbejdes af repræsentanter fra sekretariatet, bestyrelsen og baglandet, ligesom de internationale partnere også inviteres med i processen.

Forårets genbrugsstævner har været godt besøgt med en lille stigning i deltagertallet i forhold til sidste år. Stemningen var meget positiv ved alle stævnerne. Der skal holdes skarpt øje med økonomien i genbrugsarbejdet, og genbrugsudvalget vil på deres kommende møde drøfte, hvordan der sikres en god økonomi i de enkelte genbrugsbutikker.

Det væsentligste punkt på dagsordenen til dette bestyrelsesmøde var ansættelsessamtale med Peter Fischer-Nielsen til posten som generalsekretær for Mission Afrika. Efter oplæg og drøftelse besluttede bestyrelsen at ansætte Peter Fischer-Nielsen som den nye generalsekretær med øjeblikkelig virkning.

Efter mødet fortsatte bestyrelsen med en uformel snak om bestyrelsesarbejdet, og den efterfølgende dag havde bestyrelsen et fællesmøde med medarbejderne, hvor der var fokus på positive muligheder i Mission Afrikas netværksarbejde.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)

Anne Mie Skak Johanson
Formand i bestyrelsen