fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen juni 2012

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen havde en drøftelse af bedre information af baglandet om bestyrelsens arbejde.  Formanden tilbød at skrive et informationsreferat efter hvert bestyrelsesmøde og dette vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Strategier for udsendelse af missionærer

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af strategier for udsendelse af missionærer. Bestyrelsen ser det som en del af det at være engageret i mission at udsende missionærer. Bestyrelsen anser det for vigtigt med udsendte missionærer hos alle vore partnere, hvis det er muligt. Dette er vigtigt for samarbejdets skyld. Det er vigtigt for fælleskabet skyld og vigtigt for hjemmearbejdets skyld.  Ved udsendelsen af missionærer skal der være respekt for både kald og opgave og samarbejdet med vore partnere. Der kan være tale om mangeartede opgaver og der kan være tale om forskellige tidshorisonter for tjeneste.

Nedlæggelse af Mission Afrika Genbrug som selvstændig forening

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen fra Mission Afrikas Genbrugs bestyrelsen om nedlæggelse af Mission Afrika Genbrug som en selvstændig organisation. Beslutningen begrundes i klare økonomiske og administrative fordele.  Det er ikke lykkedes af få MAG godkendt under § 8a, som giver fradrag for gaver. Det betyder samtidig, at vi mister rigtig mange penge, da vi ikke kan udnytte momsfradraget. Der vil dog under Mission Afrikas bestyrelse være et genbrugsudvalg med bemyndigelse på en række områder. Udvalget skal bestå af repræsentanter fra genbrugsområderne foruden repræsentanter valgt af Mission Afrikas bestyrelse.

Regnskabet 2011

Bestyrelsen gennemgik og godkendte regnskabet for 2011.  Der er et overskud på 414 tusind kroner ikke mindst takket være et godt år for genbrugssalget. Aktuel status ser acceptabel ud og likvidteten er bedre end forventet.

Visionsdokument

Der var en god drøftelse af det nye visionsdokument, som nu er godkendt sammen med et udkast til strategtier og politikker. Visionsdokumentet vil snart kunne ses på hjemmesiden.

I øvrigt

På baggrund af sidste års repræsentantskabsmøde har bestyrelsen besluttet, at der nedsættes et supporterteamdudvalg i en toårig periode til inspiration for supporterteamets arbejde.  Kommissoriet blev drøftet og mulige kandidater til udvalget vil blive foreslået ved bestyrelsens konstituering i september.

Thomas Hansen – formand