NYT TIL BAGLANDET

Vil du komme lidt tættere på menneskerne og med ind bag kulisserne i Mission Afrikas arbejde, så følg med her og skriv dig op til at modtage en særlig “Nyt til Baglandet” e-mail.

  • Nyheder med særlig relevans for baglandet

  • Informationer og arrangementer fra Mission Afrika

  • Nekrologer over afdøde frivillige og ansatte

Her samler vi et bredt udsnit af de gode historier – både dem som vækker minder og dem som skaber nyt engagement i missionens arbejde.

LCCN Convention 2023: Uddrag af ærkebiskop Musa P. Filibus’ tale

“Kristus vores håb” var temaet til Kristi Lutherske kirkes mega-kirkemøde, som finder sted hvert år i febraur, nær kirkens hovedkvarter i det nordlige Nigeria.

Det var 98-tyvende gang, at kirkens store samling “Baban Taru” blev afholdt, og det var med stolthed, at ærkebiskop Filibus kunne byde velkommen til 50.000 kirkemedlemmer på stævneområdet i Demsa, samt de mange hundrede der så med on-line.

I hans åbningstale sagde han blandt andet:

“I løbet af dette stævne vil vi reflektere over temaet: Kristus vores håb. Dette gør vi midt i ekstremt svære og udfordrende tider. Hver dag vågner vi til nyheder om grusomme mord, bortførelser og tortur – ja, endda drab af vores kirkemedlemmer. Mange kan nu ikke længere færdes frit i deres lokalområde, og har svært ved at forsørge sig selv og deres familier…

I Romerbrevet 5,2-5 står der: “Ved ham (Jesus) har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed.  Og ikke alene det; vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed,  udholdenheden fasthed, og fastheden håb.  Og det håb gør ikke til skamme…” Det håb, der er rodfæstet i Kristus, skaber i os en dyb vished om fred og glæde, selv midt i de vanskelligste omstændigheder. Det er dette levende håb, der får de troende til at holde ud og fortsætte uanset den situation, de befinder sig i.

Han kom også ind på strid og uenighed, der nogle steder har været i kirken, og opmuntrede til fredelige løsninger:

“Vores enhed som kirke er vital, hvis vi skal lykkes med den mission, Gud har kaldet os til. Vi må stå og gå sammen i disse stormfulde tider, hvor mørke skyer hænger over vores land. I enhed står vi som ambassadører for Kristus i disse svære tider. Splittelse ødelægger kirken og dens vidnesbyrd. Jeg appellerer til jer, lad os for Kristi skyld komme overens med hinanden.

Jeg vil gerne opfordre jer til at bede for alle med lederansvar på forskellige niveauer i kirken. Tjenende lederskab byder os at praktisere en ikke-selvcentreret tjeneste, hvor vi har øje for trivslen blandt dem, vi leder. Jeg vil gerne takke alle, der er trådt tilbage fra aktiv tjeneste – brug jeres erfaringer til at støtte dem, der efterfølger jer, og ikke bekrige dem. Se det som en glæde, når de nye ledere beder jer om at løfte med og tage ansvar.

Et kald til øget praktisk og økonomisk støtte

Jeg appellerer til jer om at være mere hengivne i jeres støtte til missions- og evangelisationsarbejdet i kirken. Vi i LCCN ser os selv som en kirke, hvis grundpille er mission og evangelisation. Men det må ikke bare være noget, vi siger; vi må også bekræfte dette med økonomisk støtte. Vi kan ikke brødføde 200 evangelister spredt rundt på forskellige missionsmarker i Nigeria og realisere ønsket om at række ud til andre afrikanske lande. Vi kan ikke række ud til mennesker hvis liv er blevet ødelagt af katastrofer, hvis ikke vi har ressourcer.

Jeg er glad for at kunne sige, at vores vandprojekt nu er i gang. Og I har sikkert hørt, at vi sidste år lagde grundstenen til det Lutherske Universitet i Nigeria. Ved Guds nåde ønsker vi at udruste vores børn til hver god gerning. Vores mål er at samle tro og læring, så den næste generation har evnerne til at gøre en forskel i verden, hvor end de færdes. Dette er jeres mulighed for at investere i dem, og Gud vil velsigne jer for det.

Og med tak til stævnet arrangører, præsterne og de mange frivillige udtrykte han også tak til de mange udenlandske partnere og missionsorganisationer, inkl. Mission Afrika, der støtter kirken, sluttede Musa Filibus til åbningstale.

Artikler fra arbejdet

Mindeord: Hans Chr. Kallesø

31. oktober 2023|0 Comments

Hans Christian Kallesø (08.08.1939-07.10.2023) Tidl. sudanmissionær Hans Chr. Kallesø er afgået ved døden 84 år gammel efter flere års svagelighed. Hans Kallesø blev sammen med sin kone, Maren udsendt til

Mindeord: Erling Rasmussen

28. september 2023|0 Comments

Erling Rasmussen (10.11.1943 – 12.09.2023) Den 12. september døde tidligere Nigeriamissionær Erling Rasmussen. Erling blev født ind i en skrædder familie i Esbjerg for 79 år siden. Han var den

Mindeord: Herluf Heinesen

29. august 2023|0 Comments

Herluf Kai Heinesen (24.08.1936-21.07.2023) Herluf Heinesen, der sammen med sin kone, Tove var missionær for Sudanmissionen i Nigeria, er afgået ved døden efter tiltagende svagelighed knap 87 år gammel.

Del denne side

DU KAN ÆNDRE LIV I DIT TESTAMENTE

Arvemidler er særligt værdifulde for Mission Afrika. Derfor bruger vi dem så vidt muligt til nye initiativer, der gør at de får særlig og langvarig betydning. Din arv kan være med til at forkynde evangeliet i ord og handling i Afrika og Mellemøsten og gøre menneskers drømme mulige. Tak fordi du er med.