Project Description

KIRKER OG ÅNDELIG UDVIKLING

Hør om kirker og mødet med mennesker i Afrika.
Det er folk, som har drømme og planer for en bedre fremtid.
De har ikke brug for almisser, men de har brug for en hjælpende hånd til at gøre sig selv stærke.

Mød også vores 6 missionærfamilier i Mali, som har skullet ofre meget for at følge deres kald og hjælpe lokalbefolkningen.
Det er at se kirke og den åndelige udvikling på en hel ny måde, og lad os inspirerer dig, til nye tanker om kirkerne, menneskene og den åndelige udvikling i Afrika.

Lad os sammen hjælpe hinanden til at se alle mennesker omkring os, som ligeværdige og fantastiske skabninger. Det er ikke kun mennesker der har brug for hjælp, de har selv utrolig meget at give!