Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika (EELRCA)

Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika (EELRCA)

Partner: EELRCA – Den Evangelisk Lutherske Kirke i Den Centralafrikanske Republik / Eglise Evangélique Luthérienne de la RCA.

I 1930 begyndte amerikanske missionærer at arbejde blandt det muslimske Gbaya-folk, som boede på begge sider af den nuværende grænse mellem Cameroun og Den Centralafrikanske Republik.

I begyndelsen var arbejdet præget af enkeltpersoners engagement, men i 1950’erne valgte Den Amerikanske Lutherske Kirke at bidrage med fast økonomisk støtte til missionærerne i området.

I 1961 stiftede missionærer og lokale indbyggere Den Evangelisk Lutherske Kirke i Cameroun og Centralafrika. Året forinden fik Centralafrika fuldt selvstyre, men de lutherske kirker i Cameroun og Centralafrika fungerede organisatorisk som én kirke indtil 1973, da den Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika blev udråbt som en selvstændig kirke.

Kirken har i dag flere end 350 menigheder med over 100.000 medlemmer og driver både sundheds- og uddannelsesprojekter i Centralafrika. Dog er kirkens arbejde præget af fattigdom og politisk uro i Centralafrika.

Kirkepræsidenten hedder Samuel Ndanga-Toue.

Mission Afrika og Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika
Partnerskabet mellem Mission Afrika (dengang Sudanmissionen) og Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika begyndte i 1982.

Samarbejdet centrerer sig i dag hovedsageligt omkring følgende projekter:

  • Mor-barn-centeret i Bohong, der arbejder med at forbedre sundhedssituationen for befolkningen i området
  • Fulanipigeskolen, der er stiftet for at fremme pigers mulighed for at komme i skole. Foruden traditionelle skolefag undervises der i håndarbejde, madlavning, dyrkning af grøntsager og meget andet
  • Evangelisation: Kirken har ansat flere personer til at udruste, sikre og styrke evangelisationsarbejdet. Mission Afrika giver en særlig støtte til et team, der arbejder blandt nomadestammen fulanerne
  • Kapacitetsopbygning: Sammen med andre internationale partnere støtter Mission Afrika kirkens administrative arbejde og udviklingen af en bæredygtig organisering.

Fakta