Skøn og visionær projektgruppedag i Mission Afrika

Den 5. marts var 30 medlemmer og interesserede i Mission Afrikas projektgrupper med til Mission Afrikadag med fokus på projektgrupper. De 12 grupper delte solstrålehistorier, drømme og udfordringer i arbejdet med det lokale kirke- og foreningsliv i Danmark samt i Afrika og på SAT-7.

Der var stærke, velfungerende grupper til stede og projektgrupper med få medlemmer, som stadig brænder og fik nyt brænde til opgaven. Dagen blev bundet sammen af værterne Hanna Meilandt og Henrik Engelbrecht Refshauge.

Dagen begyndte om formiddagen med morgenbrød på Diakonhøjskolen i Århus, og derefter satte Henrik Engelbrech Refshauge fokus på hvor stor betydning det har, at Mission Afrika arbejder med projektgrupper. Mission Afrika skal ikke forstås som kun at være på kontoret, men overalt hvor der er ildsjæle og engagerede. De 12 forskellige projektgrupper blev præsenteret, og der blev talt om initiativer og udfordringer fra grupperne, f.eks. kommunikation, indsamling og kirke-samarbejde. Efter frokosten var det muligt at være med til en af 3 workshops: 1) om at holde møder, få kontakter og have opdaterede informationer, 2) om fundraising, en snak med om, hvordan man spørger på en god måde, og hvor man kan fundraise, 3) om Mission Afrikas puljer og projektbeskrivelser, hvordan støtter man partneren i projektbeskrivelsen, hvilke muligheder er der, og hvad skal med.

Det var en begivenhedsrig dag, hvor de fremmødte blev klogere på, hvad der optager de andre grupper, der var tid til at sparre og snakken gik godt og varmt. En af deltagerne på projektgruppedagen var 23-årige Maja Langvad fra Århus, som er jordemoderstuderende og med i sundhedsgruppen og Uganda projektgruppen.

Hvad synes du om at være med i en projektgruppe?

”Det er fedt at være med i en projektgruppe, fordi man kan mødes med andre, der har samme drøm som én selv om at gøre noget for andre mennesker ude i verden. Det er fedt at mødes med nogle, der brænder for det samme og være i et fællesskab, hvor man kan mødes med og gøre noget sammen. Og det er spændende at se de resultater, man får skabt.”

Hvordan kom du med i en projektgruppe?

“Jeg blev spurgt, om jeg ville være med i Uganda projektgruppen efter jeg selv havde været volontør der. Og sundhedsgruppen kom jeg med i, fordi jeg så det på hjemmesiden og selv skrev en mail til dem”

Hvad giver det dig at være med?

“Det giver enormt meget energi, glæde og inspiration. Det giver mig lyst til at gøre noget for andre mennesker. Og det giver mig lyst til at rejse ud og lytte til, hvad Gud kalder mig til.”

Hvad drømmer du om for gruppen?

“Lige nu drømmer vi om at fundraise midler til et mor-barn projekt i Cameroun. Vi håber på, at vi kan rejse derned og være med til at undervise sundhedspersonale på en klinik og samtidig medbringe noget hospitalsudstyr. Derudover glæder jeg mig til, at vi i den kommende tid skal finde ud af, om vi skal samarbejde med kirker andre steder for at styrke sundheden i de små lokalsamfund.”

En anden deltager var 64-årige Poul Martin Alling fra Esbjerg.

Hvad synes du om at være med i en projektgruppe?

”Jeg har været med til at starte Kontagora projektgruppen op i 2019, som sætter fokus på et spændende missions- og udviklingsarbejde i Kontagora i Nordvestnigeria. Det er der meget mening i. Jeg har selv været missionær i Nigeria fra 2008-2011.”

”Vi i gruppen har været involveret i renoveringen i Gulbin Boka af bibel- og børneskolen, nye toilet og badebygninger og en brøndboring. Derudover et undervisningsforløb. Et bibel-projekt i samarbejde med LCCN. Og nødhjælp til flygtninge i forbindelse med overfald og plyndringer.”

Hvad giver det dig at være med?

”Jeg har altid været meget optaget af mission og har arbejdet med folk fra andre lande. Man lærer meget gennem andre mennesker, hvad det vil sige at være en kristen, når man er i mission. Hvis ikke jeg var engageret i det, så var mit liv fattigt. Udtrykket ’ giv dig rig’ passer godt, synes jeg. Det er en vekselvirkning mellem at give og at tage, og det kunne jeg ikke undvære.”

Hvad drømmer I om i gruppen?

”Vi drømmer om fred i Nigeria, og om at mennesker i massevis omvender sig til Jesus i Kontagora området. Vi drømmer om at finde udveje til langt flere skoler i bushen og om at være med til at dygtiggøre lærere og præster. Måske virtuelt. Vi drømmer om at sætte endnu flere missionsorienterede projekter i gang sammen med LCCN og Mission Afrika, og vi drømmer om en lokal missions-koordinator i LCCN Kontagora.”