Protestresolution sendt afsted.

På sit lovgivende årsmøde 11. september 2021 protesterer Mission Afrikas repræsentantskab over, at de danske myndigheder besværliggør venskabsbesøg fra de kirker i Afrika, som Mission Afrika samarbejder med.

Den nuværende situation med blandt andet besværlige visumregler og manglende hjælpsomhed fra myndighederne er et voldsomt tilbageskridt fra tidligere, da myndighederne tilbød anderledes gode vilkår for mellemfolkelig forståelse og konstruktivt partnerskab.

Vi imødeser de relevante myndigheders forklaring på den nuværende situation, som besværliggør de besøg fra Afrika, der ellers virker til gensidig inspiration i arbejdet for en bedre og ligeværdig verden.

Uddybning: 

Det nuværende regelsæt ødelægger vores organisations muligheder for at udforske og gøre en indsats for at opfylde FNs verdensmål, når vi ikke kan være sammen med vores partnere. Nogle af dem har vi fulgtes ad med gennem 110 år, og det er dybt frustrerende at få ødelagt sine relationer. Alt i Afrika handler om gode relationer, hvor vi respekterer og forstår hinanden.

Vi har spurgt politikere og relevante ministre, om der er dårlige erfaringer med sådanne kirkelige delegationer, der begrunder manglende hjælpsomhed og besværlige visumregler?

Årsmøde 2021