fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat for bestyrelsesmødet den 18. november 2017

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 18. november 2017

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Axel Schmidt, Anna Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Hanne Fornitz, (medarbejderrepræsentant), Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkterne om økonomi), Anne Sofie Bjørn Bitsch (under punktet om kommunikation), Bente Mikkelsen Pahus (under punkterne om genbrug), Thore Eklund (under punkterne om internationalt arbejde).

Nyt om medarbejdere

Ved udgangen af september har Villy Pedersen fratrådt sin stilling som genbrugskonsulent i område Nord, og Line Baun har overtaget hans stilling. Den 1. december starter Clement Dachet som ny partnerkoordinator. Samtidig udtræder han som suppleant i Mission Afrikas bestyrelse. Den 1. december fratræder Peter Michael Lauritzen sin projektstilling. Han har udarbejdet en rapport om sit arbejde med Mission Afrikas muligheder inden for det tværkulturelle område i Danmark. Dette vil blive grundigere behandlet på et bestyrelsesmøde i 2018. Den 30. oktober forsvarede Mission Afrikas tidligere medarbejder Arngeir Langås sin ph.d.-afhandling om kristen-muslimske relationer. I afhandlingen er der også en tak til Mission Afrika.

Ny kommunikationsstrategi
Anne Sofie Bjørn Bitsch fremlagde en ny kommunikationsstrategi for bestyrelsen. Det er en strategi, der kommer til at skubbe Mission Afrika i en mere digital retning med større fokus på hjemmeside, nyhedsmail, sociale medier, video o.l. Nyt til Baglandet udkommer som en konsekvens af strategien sidste gang i begyndelsen af 2018. Der var stor ros fra bestyrelsen til Anne Sofie for hendes arbejde og en godkendelse af den nye strategi.

Mission Afrika Genbrug
Den 23. oktober er Bente Mikkelsen Pahus begyndt i sin stilling som leder af Mission Afrika Genbrug. Bente deltog i bestyrelsens møde, hvor hun præsenterede sig selv og sammen med bestyrelsen drøftede genbrugsarbejdet. Bestyrelsen udpegede i den forbindelse to medlemmer til genbrugsudvalget: Jens Henrik Kristiansen fra bestyrelsen og Karsten Bach, der netop har fratrådt sin stilling som generalsekretær for Dansk Oase og nu arbejder som selvstændig forretningsdrivende.

Økonomi
Et andet vigtigt punkt på bestyrelsesmødet var økonomigennemgang og godkendelse af budget for 2018, som Torben Hesselbjerg præsenterede. Bestyrelsen gennemgik sekretariatets og forretningsudvalgets oplæg og godkendte det. Man valgte dog at nedjustere forventningerne til indtægter fra genbrug med 400.000 kr. grundet den konkurrencemæssigt udfordrende situation.

Mission Afrika Værdier
I forbindelse med arbejdet med Mission Afrikas værdier behandlede bestyrelsen de seks værdier, der fik flest stemmer til årsmødet: Tro, fællesskab, ansvarlighed, frivillighed, respekt og innovation. Næste skridt bliver en workshop på Mission Afrika Dag. Inden dagen vil formand og generalsekretær formulerer uddybende sætninger til hver af værdierne. Først til repræsentantskabsmødet præsenteres det endelige sæt værdier.

Internationalt arbejde
EELRCA:
Catherine Nabeaus besøg i Danmark forløb fint, selvom det var vanskeligt at få visum til hende. Hun mødte 2-300 mennesker, og der er indtil videre samlet cirka 4.000 kr. ind i forbindelse med møderne. Der har været et fint samspil mellem CAR-projektgruppen og sekretariatet omkring afviklingen af besøget. Klinikken i Bohong, CAR, har været evakueret pga. trussel fra rebeller, men situationen synes mere stabil nu takket være indsats fra den fredsbevarende FN-styrke. Der planlægges en nødhjælpsindsats i forhold til underernærede børn og HIV-AIDS ramte delvis finansieret af MAG’s indsamlingskampagne sidste år.

MFLM: DMRU-ansøgning på ca. 800.000 kr. vedr. udviklingsprojektet i Mali er sendt afsted. Den drejer sig om fase 2 i projekt omkring gedeavl, kompostering m.m. Projektet retter sig mod 600 personer/enheder, som låner penge af projektet. På begge af de to første faser af projektet har der været 99 procents tilbagebetalingssucces.

ADB: Der er fortsat ingen afklaring i processen om ADB.

LCCN: Rikke Vestergaard rejser til Nigeria den 3. december sammen med sygeplejerske Rikke Silberbauer, der ikke er udsendt af Mission Afrika.

EFLC: Lene Skovmark udsendes til Cameroun 15. november til 5. december og skal undervise i Kristuskransen på Kaële præsteskole og på en bibelskole i Dolla. Hun skal også undervise på en præsteretræte.
Der er bevilliget støtte via stipendieprogrammet, bl.a. cirka 140.000 kr. til treårige bachelorforløb på EFLC-præsteskolen i Kaële. Vi er i en proces med kirken i forhold til at finde det rigtige antal elever, som vi skal støtte, da de ønsker at få støtte til flere elever, end vi har økonomi til. En medicinstuderende i EFLC har også fået støtte til at færdiggøre sine studier. Det går godt med programmet, og støttepengene for 2017 er nu uddelt.

SAT-7: Henning Bech-Larsen har deltaget i SAT-7 Europa bestyrelsesmøde og partnermøde. I 2019 er der møde i Danmark.

Evaluering af repræsentantskabsmødet
Bestyrelsen evaluerede også årets repræsentantskabsmøde. Konkret havde repræsentantskabet bedt bestyrelsen om at genoverveje en lydoptagelse af mødet. Det blev besluttet, at mødet fremover optages eller streames af sekretariatet og skal være tilgængeligt på hjemmesiden i cirka 2 måneder fra mødedatoen, hvorefter det fjernes. Det blev også besluttet, at man næste år vil gå efter et kortere formelt repræsentantskabsmøde, der søges afviklet inden frokost, så den bløde årsmødedel kan få mere plads. Endelig kom der også konkrete forslag til, hvordan dirigenten kan skabe ramme for, at flere kan komme til orde, og hvordan en bedre tone kan sikres. Disse vil blive båret videre til dirigenten. Formand og generalsekretær vil i øvrigt i den kommende tid arrangerer nogle åbne dagligstuemøder rundt omkring i dele af vores bagland for at fremme en åben og direkte dialog.

Gravsten for Niels Brønnum
Efter ansøgning fra Niels Brønnums barnebarn besluttede bestyrelsen, at Mission Afrika støtter rejsningen af en gravsten for Niels Brønnum, såfremt der kan rejses penge til det via en fundraising kampagne målrettet givere, der kan forventes at have interesse i projektet.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)