fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat for bestyrelsesmødet den 8. september 2017

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Anne Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Vibeke Follmann, Hanne Fornitz, (medarbejderrepræsentant), Peter Fischer-Nielsen samt Maria Haahr (under punkterne om internationalt arbejde).

Samtale med Mette og Claus Swartz Andersen
Bestyrelsesmødet begyndte med samtale med Mette og Claus Swartz Andersen, som nu har arbejdet som missionærer på SAT-7 siden 1. september 2014. Mission Afrika har netop fornyet deres kontrakt med en toårig periode. På mødet orienterede de om udviklingen i deres arbejde. De udtrykte stor glæde, taknemmelighed og stolthed over at være ansat og udsendt af MA. Claus arbejder med fundraising og har syv lande i Golfen som sit arbejdsområde. Det er kun muligt at besøge de fem af landene. Han er nu også en del af de internationale ledermøder i SAT-7. Claus er desuden meget involveret i Mission Afrikas besøgstur til Cypern i uge 41. Mette arbejder fortsat som leder af kommunikationsafdelingen. Hun besøger jævnligt studierne i Tyrkiet, Beirut og Egypten. Hendes afdeling består i dag af syv og en halv personer. Ud over støtte til SAT-7-kontorerne i USA og Europa laver afdelingen også oversættelser til Kina og andre sprog (spansk/portugisisk). Mette hentede 300.000 USD hjem i fondsmidler til at udvikle SAT-7’s kommunikation. Hun har bl.a. fået udarbejdet branding-guidelines. Det var en lang proces og tog ca. et års tid. Mette og Claus oplever stor lydhørhed og forståelse for SAT-7, når de er på møderejse i Danmark. Mette og Claus har god kontakt til og opbakning fra deres udsendelsesmenighed Søhøjlandets Frimenighed. De rejser tilbage til Cypern søndag den 10. september.

 

Partnerbesøg hos MFLM, Mali
Maria Haahr har i august 2017 været på partnerbesøg hos MFLM i Mali. Der er to fokusområder i arbejdet: 1) PADCI-landbrugsprojektet, som særligt henvender sig til kvinder og handler om bl.a. gedeavl og kompost. Der søges om en ny fase af projektet hos DMRU med en beløbsramme på 800.000 kr. mod tidligere 1.000.000 kr. Målgruppen er 885 kvinder fordelt i 30 landsbyer. Der er to projektområder, der ligger forholdsvis langt fra hinanden. Det andet fokusområde er (2) Euroshop, som er et nyt og spændende projekt i hovedstaden Bamako. Butikken begyndte salg af tøj fra Danmark i juni måned og har fået en god start. Der sælges både engros og via detailsalg. Overskuddet har de første seks uger været på 10.000 kr. Sæbeprojekt er en tredje aktivitet, som de kvindelige missionærer fra Cameroun står i spidsen for. Dette arbejde sker i samarbejde med den danske Mali-projektgruppe. Sæbeprodukterne giver indtægt til den lokale kirke og god hygiejne.

 

Situationen i ADB, Sierra Leone
Maria Haahr orienterede om udviklingen i ADB-sagen og situationen i kirken. Der har været afholdt skypemøder med kirkens øvrige partnere, som der blev orienteret fra. Der er stadig diskussion om, hvem der har magten i stiftet. Biskop Tucker er dog blevet afsat, og en vicegeneral er blevet indsat fra Freetown. Tucker er nu i Ghana for at deltage i en kirkeretssag. Antikorruptionsmyndighederne afventer kirkens egen undersøgelse, før de går videre med sagen. Den store amerikanske organisation ERD har standset overførsler til kirken. De ønsker en revision, som kan bruges i retten. Mission Afrikas bestyrelse ønsker, at det undersøges, om Mission Afrika kan kobles op på denne revision. Der er problemer med at få alle de overskydende midler fra HIV/AIDS-projektet tilbage. DMRU-konsulenten er i dialog med regnskabsføreren om tilbagebetaling. Bestyrelsen holdes orienteret om sagen og partnerrelationen.

 

Partnerbesøg LCCN, Nigeria
Anne Mie Skak Johanson og Peter Fischer-Nielsen orienterede fra partnermøde i Abuja den 1.-5. september 2017. Det var et meget positivt møde med LCCN’s nye ærkebiskop Musa Panti Filibus, kirkens biskopper og LCCN´s øvrige partnere. LCCN er ved at udforme en femårig strategi med start den 1. januar 2018. 80 procent af kirkens økonomi kommer i dag fra kirkens egne medlemmer. LCCN har ønsker til deres partnere, bl.a. engelske oversættelser af fx årsrapporter og fra årsmøder. Man vil også meget gerne modtage flere informationer om tidligere udsendte missionærer. Mulighed for udveksling af volontører blev drøftet. I forhold til sikkerhedssituationen vil LCCN komme med sin vurdering senere. LCCN er desuden interesseret i støtte til ph.d.-stipendier og udvikling af Brønnum Lutheran Seminary. Man er i kirken villig til at arbejde sammen med projektgrupper, men ønsker fortsat at økonomien går gennem kirkens og Mission Afrikas hovedkontorer. Samarbejdet med døvekirken og Lilly Krarup blev også drøftet. Musa Filibus ønsker forsat samarbejde gennem Mission Afrika med Lilly Krarup.

 

Økonomi
Torben Hesselbjerg orienterede om den økonomiske udvikling i Mission Afrika pr. 31. juli 2017. Det bliver vanskeligt at få de budgetterede arvemidler ind i 2017. Derfor budgetteres der med et underskud for 2017 på ca. 500.000 kr. i stedet for et oprindeligt budgetteret overskud på 1,2 mio. kr. Mission Afrika har en fornuftig likviditet pr. 31. juli 2017, og det forventes, at vi kan gå gennem året uden at bruge kassekreditten. Dermed er målet for den treårige økonomiplan nået. Torben Hesselbjerg orienterede også om de foreløbige budgetrammer for 2018 og årene frem. Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes et realistisk, men optimistisk, budgetudspil for 2018.

 

Generel orientering
Erik Haunstrup-Clemmensen er blevet ansat som genbrugskonsulent i område øst pr. 15. juni. Den 22. juni blev der holdt debriefing-samtale med Rikke Vestergaard. Anne Sofie Bjørn Bitsch vendte den 26. juli tilbage i stillingen som journalist efter barselsorlov og ferie. Den 15. august blev der afholdt fratrædelsessamtale med Mette og Alex Bjergbæk Klausen. Villy Pedersen har opsagt sin stilling som genbrugskonsulent pr. 1. oktober. Line Baun overtager hans stilling. Torben Hesselbjerg og Thore Eklund er fortsat deltidssygemeldt. Peter Fischer-Nielsen bestod den 31. august sin præsteeksamen i Viborg. Der er i maj og august blevet afholdt MUS-samtaler med alle medarbejdere. I august er MA´s fundraiser Christina Møller gået i gang med at etablere et frivilligt phonerkorps, der én gang om måneden mødes og ringer rundt. Første aften gav både nye medlemskaber, fastgiveraftaler, frivillige kontakter og gode samtaler. Den 22. juni blev der afholdt offentligt økonomimøde. Eneste tilmeldte dukkede ikke op pga. en punktering. To provstivolontører (Herning-provstierne) er den 21. august rejst til Cameroun efter veloverstået volontørkursus i Højbjerg. De kommer hjem den 15. december. Yderligere to volontører skulle have været afsted, men sprang fra under kurset. Der arbejdes fortsat på sammenlægning af DMR og DMRU. Sammenlægningsudvalget har sendt en orientering fra deres første møde.

 

Genbrug
På et fælles genbrugsudvalgs- og teammøde den 14. august blev strategiperioden 2015-2017 evalueret, og prioriteringerne for det kommende års tid blev aftalt. Der udarbejdes en ny langsigtet strategi, når den nye Genbrugsleder er på plads.

 

Samtale med Anne Karin og Peter Michael Lauritzen
Familien Lauritzen vendte tilbage fra Nigeria ultimo juni 2017. Resultaterne af deres arbejde i CItu Ministries har været gode. Nogle af børnene fra Transition House har fået stipendier til videre studier i Kina og USA. 80 % af børnene klarer sig selv, 20 % har vanskeligheder. Det er meget flot, når man tager den store ungdomsarbejdsløshed i Nigeria i betragtning. Anne Karin og Peter Michaels opgaver er på god måde blevet overgivet til andre missionærer og lokale medarbejdere. Anne Karin bragte en stor tak og hilsen fra kollegaer i Nigeria til Mission Afrika for støtten til gadebørnene. De udtrykker samtidig også bekymring for, hvordan børnene skal fortsætte med skoleuddannelse uden støtte fra Mission Afrika. Hun er optimist i forhold til, at projektet kan fortsætte med nye folk. Der har været tale om overdragelse i mange år. Anne Karin og Peter Michael gav udtryk for, at det i 2015 var meget hårdt at få at vide, at de med kort varsel skulle trækkes hjem fra Nigeria. Parret er derfor meget taknemmelige, fordi de fik lov at blive de sidste halvandet år af deres kontraktperiode. Familien er landet godt i Danmark og har købt hus i Græsted. Jonathan er begyndt i 9. klasse på Alme Friskole, og Johanne er blevet ansat som volontør i Indre Missions internationale arbejde i København. Peter Michael fortsætter i en stilling i Mission Afrika som tværkulturel medarbejder frem til 1. december. Peter Michael skal primært have fokus på folk fra Mission Afrikas samarbejdslande: Sierra Leone, Mali, Nigeria, Cameroun og Centralafrika samt Mellemøsten og Nordafrika. Men dette fokus er for smalt, fordi der i de afrikanske menigheder i Danmark kommer folk fra mange forskellige afrikanske lande. Peter Michael har haft mange kontakter til relevante grupper og enkeltpersoner; også Mission Afrikas genbrugsbutikker.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 9. september 2017
Mission Afrikas bestyrelsen består af: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Anne Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Vibeke Follmann, Hanne Fornitz og Anne Theresa Thanning. Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Mie Skak Johanson som formand, Henning Bech-Larsen som næstformand og Axel Schmidt som tredje medlem af Forretningsudvalget.

 

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)