fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat fra bestyrelsesmøde 1. februar 2019

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 1. februar 2019

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Jens Henrik Kristiansen(lørdag), Anders Bjørnkjær-Nielsen, Anna Grethe Møller, Anne Theresa Thanning, Niels Iver Juul (fra fredag aften), Hanna Rosenlund Meilandt, Vibeke Follmann, Ida Jensen Friis (suppleant) samt Henrik E. Refshauge, Bente Mikkelsen Pahus (under punkterne om Genbrug), Thore Eklund (under punktet om partnerarbejdet).

Ledergruppen orienterede om aktuelt nyt fra sekretariatet og Mission Afrikas arbejde. Mission Afrikas børne- og ungdomsarbejde Mission Afrika Youth (MAY) skydes nu i gang. Der er ansat to nye ungdoms-netværkere til dette arbejde. Ma-bladet har fået nyt design og nyt navn. Bladet kommer til at hedde MAgazinet.

Til MAG-teamet er der ansat ny sekretær på 25 timer pr. uge i en tidsbegrænset stilling. Antallet af frivillige er fortsat udfordrende for MAG. Der er store udfordringer i Vejle og i Børnedrømme. Herning og Grenå har få medarbejdere og kører med underskud, men her kan lejekontrakterne ikke umiddelbart opsiges. MA’s hidtidige politik vedr. delebutikker har været at undgå disse, men samarbejdet med Soldatermissionen i Skive og andre steder fungerer godt. Bestyrelsen er positive overfor delebutikker, hvor det er gavnligt, og brandingen skal være klar og aftalt på forhånd.  Mission Afrikas ejendom i Ulfborg beholdes og der laver nødvendig vedligeholdelse. Når/hvis der findes en acceptabel lejer, aftales vedligeholdelse og ny lejekontrakt udarbejdes. Planen for Genbrugsstævner 2019 blev fremlagt for bestyrelsen med en opfordring til deltagelse.

Likviditeten i 2019, ser indtil videre bedre ud end forventet. Den nye revisor har fået til opgave at kvalitetssikre likviditets-budgettet. Bestyrelsen afventer revisors tilkendegivelse af rigtigheden af likviditetsbudget. Der forventes et underskud på 1,2 mio. kr. for regnskabsåret 2018. Bestyrelsen forventer fortsat et regnskabsoverskud på 150 t.kr. i 2019. MAG butikkernes regnskab er nu gennemgået og det giver forhåbning om, at budgettet for 2019 kan holde. Der er budgetteret med 500.000 i arv i 2019. Allerede på nuværende tidspunkt forventes arven at blive større. Det blev vedtaget, at der med udgangspunkt i afstemt bogholderi, skal laves kvartalsopfølgning med budgetanalyse inkl. likviditetsbudget. Det skal foreligge senest ved udgangen af efterfølgende måned.  Jakob Stensig har overtaget al fundraising i MA. Konsulent Charlotte Dyhr tilknyttes fundraising, hvor hun skal give håndgribelige værktøjer og kreative input til arbejdet. Anne Theresa Thanning er tilknyttet en dag om ugen til fondsansøgninger i februar og marts.
Partnerskaber
Cameroun Der er (næsten) godkendt et DMR-U projekt til det nordlige Cameroun om diapraksis –  PROSEEVO, som er et nyt projekt tilsvarende i indhold til PATCI i Mali. TE mødte den nye kirkepræsident DEBSIA DABA ALVIUS, der tager over efter Robert Goyek i EFLC pr 1/4.
ADB og situationen i Sierra Leone. Der skal vælges ny biskop, vi afventer hvordan forholdene udvikler sig.
Den Centralafrikanske Republik Der er stor nød hos kirken i Den Centralafrikanske Republik efter borgerkrigen. Antallet af militante grupper muterer konstant, og der er meget brug for vi går ind i et arbejde med forsoning og hjælp til de unge, der ellers havner i disse grupper. TE har mødt kirkepræsidenten N´Danga Toerre fra CAR og drøftet muligheder for DMR-U projekter indenfor sundhedssektoren. Men der er underslæbssager (forkerte ”lån”!) gennem de sidste 10-15 år, som skal afklares. Kirken er selv interesseret i at få afklaret sagerne og har taget initiativ hertil. Der er fortsat vanskelige vilkår i CAR pga. borgerkrigen og dens efterveer. Pga. sprogproblemer (fransk) er der kun lidt opmærksomhed om CAR
SAT7 Mette Schwarz stilling som kommunikations direktør hos SAT-7 er nedlagt på grund af strukturelle ændringer i SAT-7´s organisationen. Der arbejdes på at finde en passende funktion og jobbeskrivelse hvor MS kan bruge sine kompetencer. Der er netop rejst to nye volontører til SAT-7
LCCN Clement er rejst til kirkemøde hos LCCN, hvor han vil mødes med ledelsen og fælge op på igangværende projekter og planer om fremtidigt samarbejde.

Næste punkt var opfølgning på arbejde med nye partnerskabsmodeller. HER fremlagde udvalgets oplæg. Ugandagruppen (model 3) er efter besøg i Uganda meget tændte på at opbygge et bæredygtigt, langtidsholdbart, lokalt forankret arbejde. Igen blev modellerne diskuteret, hvordan, hvorhen, hvem og hvad kan og vil MA med disse potentielle nye partnerskaber. Konklusion – vi vil ikke være paraply eller fordelingskontor, men vil heller ikke afvise gode partnere som kan involvere unge. Løsningen skal findes i spændingsfeltet mellem de to.
På baggrund af en henvendelse til bestyrelsen fra MA medarbejderne blev organisationsstruktur drøftet. Bestyrelsens holdningen er, at det generelt er generalsekretærens ansvar/opgave at lede og fordele arbejdet, herunder at prioritere arbejdsopgaverne, skabe motivation, og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Medarbejdere har endvidere fremsendt et forslag om at ændre det medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen, til en medarbejderrepræsentant, der sidder med ved bestyrelsens møder, da nuværende ordning ikke fungerer. Dette kræver dog en vedtægtsændring. Bestyrelsen vil lave forslag til vedtægtsændringer vedrørende medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem sådan at der i fremtiden sidder en medarbejderrepræsentant med ved bestyrelsens møder. I samme forbindelse skal der fremsættes forslag om reviderede vedtægterne generelt og særligt i forhold til valg af suppleanter til bestyrelsen.

I formandens orlovsperiode som starter 1. marts 2019 konstituere s Henning Bech-Larsen som formand. Formandshonorar tilfalder i perioden Henning Bech-Larsen. Ida Jensen Friis indkaldes som suppleant, og Jens Henrik fungerer som næstformand i perioden og indtræder i FU.

Forårets Mission Afrika Dag flyttes til 24. maj i  Højbjerg kl. 15-19. Om eftermiddagen og til aftensmad inviteres MA  baglandet og MA venner i øvrigt til at mødes med Musa Filibus. Om aftenen er der nigeriansk mad og derefter fortsætter et ungdomsarrangement med Musa.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)