fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat fra bestyrelsesmøde 7. september 2018

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 7. september 2018

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Jens Henrik Kristiansen, Anne Theresa Thanning, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Anna Grethe Møller, Niels Iver Juul (fra pkt. 6) Hanna Rosenlund Meilandt, Vibeke Follmann (fra pkt. 2 til pkt. 7), samt Henrik E. Refshauge, Torben Hesselbjerg (under punkterne om økonomi), Bente Mikkelsen Pahus (under punkterne om Genbrug) og Thore Eklund (under punktet om partnerarbejdet).

Bestyrelsesmødet startede med en samtale med kirkepræsident Robert Goyek og hustru Marceline Goyek. Bestyrelsen udtrykte stor TAK til kirkepræsidenten for det vitale samarbejde, der er mellem EFLC og Mission Afrika. Robert Goyek benyttede også lejligheden til at sige stor tak til Mission Afrika for det gode samarbejde som har udviklet sig til et stærkt og tæt partnerskab gennem årene. Han fremhævede bl.a.  Mission Afrikas arbejde med kapacitetsopbygning i EFLC, som et vigtigt arbejde der har haft stor betydning for den Lutherske Brødrekirke. Bestyrelsen drøftede sammen med kirkepræsidenten mulighed for udsendelse af missionærer til Cameroun. Robert Goyek fortalte at kirkens ønske er at have udveksling af korttidsmissionærer mellem Danmark og Cameroun, og understregede vigtigheden af at de havde en specifik tidsbegrænset opgave på deres mission.

Thore Eklund og Hanna Rosenlund Meilandt gav en fyldig orientering om udviklingen i partnersamarbejdet.

DMRU og PROCMURA – DMRU med MA på sidelinjen er i dialog med PROCMURA angående et rettighedsbaseret projekt om trosfrihed (FORB). Pt. arbejder DMRU med at forberede og planlægge kapacitetsopbygning af Procmura’s organisation på dette område. Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt at DMRU indgår direkte samarbejde med PROCMURA, som er Mission Afrikas partner. PROCMURA er ikke selvstændigt medlem af DMRU. Anders Bjørnkær Nielsen medtager på Mission Afrikas vegne problemstillingen på DMRUs bestyrelsesmøde ifht. en drøftelse af dette og de udfordringer denne procedure kan medføre.

Mushemba Foundation og Kamuzinda Farm – Efter Afrika In Touchs konkurs er Mission Afrika i en afklarende proces ift. hvor potentielle partnerskaber med tidligere AIT samarbejdspartnere kan se ud. Aktuelt er 4 volontører udsendt til Tanzania i samarbejde med Mushemba Foundation. Begge projektgrupper deltager på Årsmødet og giver en præsentation af dem og deres arbejde.

Nyt fra sekretariatet
Ledergruppen orienterede om aktuelt nyt fra sekretariatet og Mission Afrikas arbejde. Trods den svære situation, er der en god stemning på kontoret. Medarbejderne er optaget af hvordan opgaver, som aktuelt varetages af de afskedigede medarbejdere, skal fordeles blandt dem. Der skal følges op på de afskedigede medarbejdere og tages hånd om dem således at opsigelsesperioden foregår på bedst mulig måde

Torben Hesselbjerg orienterede om den aktuelle økonomiske situation. Der er ikke sket ændringer i den prognose, som tidligere er meldt ud, og der forventes således fortsat et underskud på knap 1,6 mio. for budgetåret 2018. Der kommer ikke flere arvegaver ind i år. Gaveindtægterne forventes fortsat at følge prognosen året ud. Der er aktuelt sendt 60.000 kr. til LCCN til nødhjælp og der er indsamlet omkring 25.000 kr. i den aktuelle nødhjælpsindsamling.

Bente Pahus orienterede om den seneste udvikling indenfor genbrugsområdet. Bente Pahus fremlagde oplæg om et nyt butikskoncept ”MAG Deluxe”, hvor varer, lavet i Afrika ved projekter hos vores partnere, kan sælges i udvalgte genbrugsbutikker. Inkluderet i konceptet er opstart af serviceudlejning fra en butik, dette projekt er designet af en frivillig, som gerne vil være tovholder på projektet. Bestyrelsen er enige om, at MAG Deluxe er en spændende idé og godkender oplægget.

Bestyrelsesmødet sluttede med en drøftelse om samarbejdet i bestyrelsen herunder formandskabets og forretningsudvalgets rolle.

Konstituerende bestyrelsesmøde 8. september 2018
Mission Afrikas bestyrelsen består af: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Anna Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Vibeke Follmann, Niels Iver Juul, Hanna Rosenlund Meilandt og Anne Theresa Thanning. Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Mie Skak Johanson som formand, Henning Bech-Larsen som næstformand og Anders Bjørnkjær-Nielsen som tredje medlem af Forretningsudvalget.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)

Mediegrafiker hos Mission Afrika.

ofm@missionafrika.dk