fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat fra bestyrelsesmødet 3. februar 2018

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 3. februar 2018

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Jens Henrik Kristiansen, Hanne Fornitz, (medarbejderrepræsentant), Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkterne om økonomi), Bente Mikkelsen Pahus (under punkterne om Genbrug), Thore Eklund og Clement Stephen Dachet (under punkterne om internationalt arbejde) og Jakob Stensig Henneberg (under punkterne om korttidsudsendte, volontører og grupperejser)

Til bestyrelsesmødet orienterede generalsekretæren om aktuelt nyt fra sekretariatet og Mission Afrikas (MA) arbejde. Der er ansat to nye partnerkoordinatorer. 1. december 2017 tiltrådte Clement Stephen Dachet sin stilling som partnerkoordinator. Maria Haahr stoppede ved udgangen af 2017 som partnerkoordinator og Hanna Meilandt er ansat som ny partnerkoordinator pr. 5. februar 2018. Kommunikationsmedarbejder Anne Sofie Bjørn Bitsch forventes at skulle afvikle barsel i 2018. I den forbindelse er der opslået et barselsvikariat med ansøgningsfrist 1. februar 2018.

Torben Hesselbjerg præsenterede efterfølgende de foreløbige forventninger til regnskabet for 2017. Der forventes et underskud på cirka 800.000 kr. De to væsentligste forklaringer er, at overskuddet fra genbrug blev mindre end budgetteret, og at de testamentariske gaver også lå væsentligt under det budgetterede. Forretningsudvalget drøfter på kommende møde, om der er behov for en nedjustering af budget 2018.

Genbrugsleder Bente Mikkelsen Pahus præsenterede og fik godkendt nyt kommissorium for det udviklings- og samarbejdsudvalg for Mission Afrika Genbrug (MAG), der afløser det nuværende genbrugsudvalg. Driften og beslutningsmagten tages helt ud af udvalget, der nu primært skal levere inspiration og tjene til styrkelsen af samarbejdet og udviklingen i MAG. Denne organisatoriske ændring er butikkerne m.fl. blevet orienteret om. Bente Mikkelsen Pahus præsenterede ligeledes processen for ny treårig strategi til MAG. Der planlægges en tænketank med eksterne ressourcepersoner, som skal mødes i april 2018. I maj 2018 er der en strategidag for MAG-team og bestyrelse. Der hentes desuden tanker og forslag på årets genbrugsstævner.

Afrika InTouch (AIT) har grundet økonomiske problemer spurgt om en mulig stærkere tilknytning til MA. MA bestyrelsen ser positivt på muligheden, og forretningsudvalget fik mandat til at arbejde videre med en samarbejdsmodel med AIT. Håbet er at bevare AIT som en selvstændig DUF-organisation med stærk tilknytning til MA. Lykkes det ikke, skal det undersøges, om AIT kan videreføres som et børne- og ungdomsnetværk under MA.

Thore Eklund og Clement Stephen Dachet orienterede om udviklingen i partnerarbejdet:
EFLC: Der har været partnerbesøg i Cameroun. Der skal laves en ny handleplan med EFLC i Cameroun. Bestyrelsen bakkede op om de udkast til planen, som er udarbejdet i tæt samarbejde med EFLC og ønsker, at man fortsat er opmærksomme på at støtte projekter og ikke drift.
MFLM: DMRU-ansøgning til ny fase i udviklingsprojektet i Mali er blevet godkendt. Projektet kører over tre år med delvis egenfinansiering jf. budgettet. Der er gode resultater på Euroshop, og der overvejes en udvidelse af arbejdet.
Udviklingskoordinator Elizabeth Kodio besøger Danmark i marts 2018. Den daglig leder af MFLM, Pierre Moulna har fået bevilliget lederuddannelse via Mission Afrikas stipendieprogram.
EELRCA: Thore Eklund planlægger besøg i starten af april 2018. Der er evt. mulighed for møde med kirken i marts 2018 i forbindelse med besøg hos fransk partner.
LCCN: Der vil muligvis komme ansøgning fra LCCN til vores nødhjælpspulje vedr. den kritiske situation i Numan-området. Der afventes meldinger fra kirken. Rikke Vestergaard er lige nu i Nigeria. Der er samtaler med en mulig projektgruppe omkring Håndværkerskolen i Numan. Der er indsendt ansøgning til Viborg Stiftsråd vedr. genoptagelse af venskabsrelation mellem Viborg Stift og LCCN.
ADB: Peter Fischer-Nielsen deltog 29. november i skype-møde med ADB’s partnere. Situationen virker særdeles ustabil, og personer, der har besøgt Bo har oplevet det vanskeligt. Dødstrusler, mistænkeliggørelse, alliancer og magtkampe præger stemningen. Nogle af sagsakterne fra korruptionsretssagen er blevet sendt til os, og vi har indberettet vores nye viden til DMRU. Vi afventer henvendelse vedr. støtte til midlertidig drift af Vicar General’s kontor. Vi har i begyndelsen af året modtaget en orientering fra Provinsen Vestafrika
SAT-7: Økonomien er udfordret i SAT-7 bl.a. efter lanceringen af Academy-kanalen. Der sendes en delegation til Network i april i Tyrkiet. En person fra projektgruppen vil muligvis deltage.
PROCMURA: Clement Dachet deltog i januar i det årlige PROCMURA-møde i Hamburg. En ny midlertidig leder er udpeget nemlig Rev. Dr. Leonard Amos Mtaita fra Tanzania. Mission Afrika og Danmission er formentlig værter for det årlige møde i 2019.

Jakob Stensig Henneberg og Thore Eklund præsenterede erfaringerne med udvekslingsaktiviteter i 2017 og fortalte om foreløbige planer i 2018. Der sendes 2 provstivolontører til Cameroun i efteråret 2018, og to korttidsudsendte sygeplejersker fra sundhedsprojektgruppen til Cameroun i foråret 2018. Der er samtaler med Lene Skovmark, der var udsendt i efteråret 2017, om en mulig ny udsendelse. En oplevelsesrejse til Cypern planlægges desuden i efteråret 2018 udover grupperejsen til Cameroun i februar 2018. Bestyrelsen glædede sig over de planlagte aktiviteter og de gode erfaringer fra sidste års aktiviteter.

Clement Dachet præsenterede indstilling vedr. tværkulturelt arbejde i Danmark, og bestyrelsen godkendte indstillingen. Der bliver etableret en projektgruppe ved navn TReK (teologi, religion og kultur), der skal arbejde med teologisk, religionsdialogiske og tværkulturelle problemstillinger og muligheder i Danmark og i forhold til Mission Afrikas partnere. Clement og den nye projektgruppe vil bl.a. have fokus på at tilbyde MAG støtte og kompetenceudvikling i forhold til butikkernes udfordringer på det tværkulturelle område.

Mission Afrikas værdisætningerne blev vendt i bestyrelsen. Sætningerne skal drøftes i en workshop på MA Dagen 3. marts 2018, hvorefter de bliver endeligt godkendt i bestyrelsen. Repræsentantskabsmødet skal ikke godkende sætningerne, men bliver præsenteret for dem på repræsentantskabsmødet i september.

Generalsekretæren orienterede om forårets planer for virksomhedssamarbejde og -fundraising og inviterede bestyrelsen til at dele forslag på virksomhed, som MA med fordel kan kontakte. Der laves en CSR-folder, og man går i gang med at kontakte virksomhederne.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg til efteråret, og alle tre ønsker at genopstille. To skal vælges til deres anden periode (2 år). Det drejer sig om Vibeke Follmann og Anders Bjørnkjær-Nielsen. En person skal genvælges til en første, fuld periode, da vedkommende kom ind på Per Enggaards udtræden før tid. Det drejer sig om Anne Theresa Thanning.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)