Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Repræsentantskab

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Mission Afrikas øverste myndighed.

En gang om året indkaldes og afholdes et ordinært repræsentantskabsmøde. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj og skal være underskrevet af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet. Kandidatforslag til bestyrelsen skal indsendes skriftligt til Mission Afrikas sekretariat senest den 15. maj, og kandidatlisten skal være tiltrådt af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingent for indeværende år. Samme person kan kun være stiller for én kandidat.

Læs mere om årsmødet 2018

Læs mere om repræsentantskabet i Mission Afrikas vedtægter

Hent og læs generalsekretærens årsberetning 2017

Årsreferater

Referat fra repræsentantskabsmødet 2017

Referat fra repræsentantskabsmødet 2016

Referat fra repræsentantskabsmødet 2015