fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Indkaldelse til Mission Afrikas repræsentantskabsmøde 2020

Sæt kryds i kalenderen til Mission Afrikas års- og repræsentantskabsmøde i Højbjerg lørdag 12. september 2020. En dag med spændende gæster, indslag og aktiviteter.

Ved repræsentantskabsmødet lørdag formiddag går vi ned i maskinrummet i Mission Afrika. Her arbejder vi med grundlaget for det hele – og der vælges nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det er tiden til at gøre sin indflydelse gældende.

Der vil være et børneprogram sat sammen af de seje unge i Mission Afrika Youth.

Om eftermiddagen og aftenen skal der festes – og vi glæder os sammen over alle de skønne ting, der sker i kirkerne og hos vores partnere rundt omkring i verden. Se program for selve Årsfesten på www.missionafrika.dk/aarsfest

Årsfesten streames, så du kan følge med uanset hvor du er i verden. Link følger på ovenstående link.


Procedure for opstilling af kandidater

Kandidatforslag til bestyrelsen skal indsendes skriftligt til Mission Afrikas sekretariat senest den 15. maj 2020, og kandidatlisten skal være tiltrådt af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingent for 2020. Samme person kan kun være stiller for én kandidat.
Der er ikke indkommet kandidatforslag inden 15. maj

Procedure for forslag til dagsorden

Bestyrelsen februar 2020 underskriver samarbejdsaftale Færøerne

Særlige emner, som ønskes optaget på repræsentantskabsmødets dagsorden, skal være motiverede og være sekretariatet i hænde senest den 15. maj 2020. Forslagene skal fremsættes af mindst tre stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som har indbetalt årskontingent for 2020.
Der er ikke indkommet særlige emner inden 15. maj.

Bestyrelsesvalg

 

Mission Afrikas bestyrelses sammensætning efter bestyrelsesvalg 14. september 2019

Navn1. valgperiode2. valgperiode3. valgperiode4. valgperiode
Anne Mie Skak Johanson (formand)2012 – 2016*2016 – 2020**
Henning Bech-Larsen (næstformand)**2006 – 20102010 – 20142014 – 20162016 – 2020
Anna Grethe Møller (FU)**2015 – 20192019 – 2023
Ida Jensen Friis **2019 – 2023
Jens Henrik Kristiansen**2015 – 20172017 – 2021
Vibeke Follmann**2014 – 20182018-2020
Anders Bjørnkjær-Nielsen **2014 – 20182018-2020
Anne Theresa Thanning**2017 – 20182018-2022
Niels Iver Juul*2016 – 2020
Thore Eklund ***2019 – 2021

* Bestyrelsesvalgt
** Repræsentantskabsvalgt
*** Medarbejderrepræsentant

På valg er:

 1. Anne Mie Skak Johanson (formand) – modtager genvalg
  Præsentation:
  Når missionen og Afrika først har grebet hjertet, er det svært at komme udenom begge dele. Jeg vil i Mission Afrika gerne arbejde for, at vi som missionsselskab fortsat sætter mission på dagsordenen i vores kirke, både lokalt og globalt. Jeg vil også arbejde for, at vi i Mission Afrika altid er på forkant med, hvordan samarbejde og udveksle med vore partnere i Afrika og på Cypern bedst fremmer Gudsrigets udbredelse. Det gælder både det diakonale, forsonings- og dialogarbejdet, samfundsudvikling og evangelisation. Jeg er sognepræst i Christiansfeld, bosat i Odder, gift med Leif og mor.
 2. Henning Bech-Larsen (næstformand) – modtager genvalg
  Præsentation:
  Jeg hedder Henning Bech-Larsen, er 62 år gammel og bor i Christiansfeld. Min historie med Mission Afrika begyndte i ”de gode gamle dage”, da vi hed Sudanmissionen. Jeg var i tre år ansat som mediesekretær og havde ansvaret for alle publikationer og kontakten til pressen.
  Da jeg stoppede som mediesekretær kunne jeg ikke slippe missionen, og jeg fortsatte som frivillig i det nystiftede AfrikaIntouch og i fundraisingudvalget.
  På et tidspunkt blev jeg opfordret til at stille op til bestyrelsen og sagde ja. Det har været nogle rigtig spændende år. Jeg har været med til at træffe beslutninger om bl.a. navneændring, opsplitning af genbrug og flytningen fra Christiansfeld til Århus. Jeg var ikke enig i alle beslutningerne, men sådan er det er være i en bestyrelse: Man kan ikke altid få sin vilje.
  Som virksomhedsejer gennem end 15 år har jeg lidt forstand på det med tal og ledelse, og jeg bilder mig også ind, at jeg ved lidt om salg.
 3. Vibeke FollmannVibeke Follmann – modtager genvalg
  Præsentation:
  I marts 2018 havde jeg den store oplevelse at rejse til min mors fødeby Numan, Nigeria. Her skulle jeg repræsentere Mission Afrika til LCCNs store konference, hvor kirkens nye ærkebiskop blev indviet. Det var en stor ære at blive præsenteret som missionærernes barnebarn. Og det er jeg – både i bogstavelig forstand og overført betydning.
  Jeg er vokset op med Mission Afrika og Afrika InTouch og har de sidste 4 år været med det spændende arbejde i Mission Afrikas bestyrelse. Når jeg sammen med min mormor, mor og datter er til Mission Afrika arrangementer er vi 4 generationer repræsenteret. Det er fantastisk at have en fælles passion for Afrika.
  Men jeg er også barnebarn af Mission Afrika i den forstand, at jeg bidrager med nye perspektiver til en organisation, der skal huske at følge med tiden for fortsat at være relevant for yngre generationer. Især er frivillighed et område, som Mission Afrika hele tiden må være dygtig til at værdsætte og opdyrke – både i vores genbrugsbutikker, projektgrupper og alle de andre steder mennesker giver af deres tid og evner.
  Jeg er 31 år, er gift med Søren og vi har en dejlig 2-årig datter, Emily. Vi bord på et idyllisk landsted i Aarhus N. Jeg er uddannet antropolog og arbejder som virksomhedskonsulent.
 4. Anders Bjørnkær-NielsenAnders Bjørnkjær-Nielsen – modtager genvalg
  Præsentation:
  Mit billede af Mission Afrika er og vil altid være at vi går ud i verden med lægetasken i den ene hånd og biblen i den anden hånd og at evangelisation og diakoni er uadskillelige, fordi Jesus i det dobbelte kærlighedsbud sagde: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv.
  Jeg lærte Mission Afrika´s partnere at kende gennem min ansættelse som controller (2010-2013) og har igennem årene som bestyrelsesmedlem 2014-2020 udvidet mit kendskab til vores partnerkirker og -organisationer i Vestafrika og Mellemøsten. Mit særlige fokus i bestyrelsen vil være og har været på – økonomistyring – for hele Mission Afrika men med et ekstra fokus på at vores partnerkirker og –organisationer kan regne med Mission Afrika og føle sig tryggere når de laver deres strategier og planlægger deres aktiviteter.
  Det diakonale arbejde har min særlige interesse og jeg repræsenterer (2017-) Mission Afrika ind i Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling (DMR-U) snart – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde. I DMR-U fylder arbejdet med Tros og Religionsfrihed særligt i 2020.
  Forretning i Afrika: I de næste par år vil jeg gerne bidrage til at vi sammen med vores partnerkirker og -organisationer udvikler modeller for og identificerer etisk forsvarlige forretningsområder, så vi sammen sikrer flere indtægtskilder til missionen. Jeg håber at frivillige, volontører, unge, genbrugsbutikker og virksomheder alle har lyst til at engagere sig.Jeg er 46 år gammel, gift med Kari-Anne der er dyrlæge, vi har 3 skønne børn Rasmus, Stine og Jakob. Vi bor i Søvind ved Horsens. Jeg er forstkandidat, har en HD i regnskab og arbejder med skovbrugscertificeringer og land- og skovbrug i Danmark og Vestafrika.
 5. Niels Iver Juul – modtager ikke genvalg

Skriv til ma@missionafrika.dk hvis du ønsker mere information, eller se program for selve Årsfesten på www.missionafrika.dk/aarsfest

 


Åbent økonomimøde

For at komme i dybden med økonomien inviterede vi til åbent økonomimøde torsdag 18. juni kl. 15-17 på Mission Afrikas hovedkontor Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Her kunne man få en gennemgang af økonomien for 2019 sammen med økonomileder Torben Hesselbjerg.

Bilag til økonomi: Årsrapport og Revisionsprotokolat

Mediegrafiker hos Mission Afrika.

ofm@missionafrika.dk