Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Sådan bekæmper kirken ebola i Sierra Leone

Kirken i Sierra Leone yder en stor indsats for at hindre spredningen af den frygtede ebola og for at hjælpe sygdommens mange ofre.

Sådan bekæmper kirken ebola i Sierra Leone

Mothers' Union er med til at uddele mad og andre nødhjælpsvarer til familier i karantæne og særligt udsatte familier.

Ebola er en trussel mod menneskeheden. Sådan betegner Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, ebola-epidemien, som siden foråret har hærget landet. Et voldsomt udsagn, men virkeligheden er også voldsom i Sierra Leone, hvor dødstallet fortsat stiger.

Sygdommen fylder meget i mediebilledet, men trods opmærksomheden er behovene for forebyggelse, oplysning og behandling fortsat store. Stiftet i Bo har netop udsendt en rapport, hvor de giver et overblik over otte konkrete indsatser, som kirken har iværksat i kampen mod ebola indtil nu:

 1. Uddannelse af kirkeledere og sundhedsmedarbejdere
  Kirken har stået bag flere kurser for både kirkeledere og sundhedspersonale. Kirkelederne uddannes i, hvilke forholdsregler de bør tage i forbindelse med begravelser, nadveruddeling og andre situationer, hvor der er risiko for smitte. Samtidig gøres der et stort og vigtigt arbejde med at yde støtte til de ramte familier gennem bøn og besøg. Både kirkeledere og sundhedspersonale trænes i at medvirke til at forebygge stigmatisering af de ramte familier, naturligvis uden at risikere deres egen sikkerhed.
 2. Oplysningsaktiviteter
  Kirkens lokale medarbejdere og rådgivere går fra hus til hus, kirke til kirke, lokalsamfund til lokalsamfund og fortæller om forebyggelse og inddæmning af sygdommen. Målet er at nå så langt ud som muligt.
 3. Uddannelse af frivillige
  Stiftet har stået bag flere uddannelsessessioner for 25 frivillige, som klædes på til at uddanne folk lokalt gennem drama, sang og kurser.
 4. Særlig uddannelse for piger
  Gennem “Girls Friendly Society” (en anglikansk organisation med særligt fokus på piger og kvinder) er der organiseret særlige oplysningskampagner med fokus på unge.
 5. Psykosocial rådgivning af ramte familier
  Kirkens medarbejdere har ydet støtte og rådgivning til de ramte familier, både slægtninge til ofre for sygdomme og til folk, der har overlevet. Begge grupper har stort brug for hjælp til at komme sig over det store traume, som de har været udsat for, og for konkrete råd omkring sundhed, forebyggelse og smittefare. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med det interreligiøse råd.
 6. Forbøn for situationen
  Kirken har igangsat “communion prayer”, som er fælles forbøn for situationen i alle stiftets kirker. Denne bøn gennemføres i alle kirker hver søndag.
 7. Uddeling af mad og andre nødhjælpsvarer til familier i karantæne og særligt udsatte husstande
  Under det landsdækkende udgangsforbud i september uddelte stiftet mad til menighederne i de ramte områder, ligesom familier, som er blevet holdt i karantæne på grund af mistanke om potentiel smitte, har modtaget hjælp. Også særligt udsatte familier, eksempelvis husholdninger uden mænd eller uden voksne i det hele taget, har fået støtte. Kirkens egne foreninger Mothers’ Union og Men’s Union har ydet stor støtte, ligesom udenlandske partnere har bakket op.
 8. Aktiv monitorering
  Stiftet deltager sammen med andre aktører i monitoreringen af alle ebola-relaterede aktiviteter, eksempelvis omkring udgangsforbuddet i september. Vigtigt arbejde der er med til at sikre korrekt koordinering og gennemførelse af aktiviteterne.

En imponerende indsats af en lille kirke i et land i knæ. Giv din støtte til kirkens kamp mod ebola her:

Støt Projekt 3027: Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone nu