fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Sådan opstiller du kandidater til bestyrelsen

Års- og repræsentantskabsmøde 2018 nærmer sig, og vil man opstille kandidater til bestyrelsen og foreslå punkter til dagsordenen skal dette indsendes skriftligt inden 15. maj.

Sådan opstiller du kandidater til bestyrelsen

Den 8. september 2018 er der års- og repræsentantskabsmøde for Mission Afrika på Diakonhøjskolen i Aarhus. Ønsker du at opstille en kandidat til bestyrelsen, eller har du emner til dagsordenen, kan du læse om proceduren her. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og gerne to suppleanter.

Procedure for opstilling af kandidater
Kandidatforslag til bestyrelsen skal indsendes skriftligt til Mission Afrikas sekretariat senest den 15. maj 2018, og kandidatlisten skal være tiltrådt af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingent for 2018. Samme person kan kun være stiller for én kandidat.

Procedure for forslag til dagsorden
Særlige emner, som ønskes optaget på repræsentantskabsmødets dagsorden, skal være motiverede og være sekretariatet i hænde senest den 15. maj 2018. Forslagene skal være fremsat af mindst tre navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingent for 2018.
Sådan ser bestyrelsen ud nu (valgperioder er angivet i parentes)

• Anne Mie skak Johanson, formand (2016-2020)
• Henning Bech-Larsen, næstformand (2016-2020)
• Axel Schmidt, tredje medlem af forretningsudvalget (2015-2019)
• Anna Grethe Møller (2015-2019)
• Jens Henrik Kristiansen (2015-2017)
• Vibeke Follmann (2014-2018) (anden valgperiode 2 år)
• Anders Bjørnkjær-Nielsen (2014-2018) (anden valgperiode 2 år)
• Anne Theresa Thanning (2017-2018) (fuld første valgperiode 4 år)
• Niels Iver Juul, bestyrelsesvalg medlem (2016-2020)
• Hanne Fornitz, medarbejdervalgt medlem (2016-2018)

Bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Follmann, Anders Bjørnkjær-Nielsen og Anne Theresa Thanning er på valg. Alle tre modtager genvalg. Vibeke Follmann og Anders Bjørnkjær-Nielsen kan genvælges for en 2-årig periode (anden valgperiode for begge kandidater), mens Anne Theresa Thanning kan genvælges for en 4-årig periode (første valgperiode).