SIERRA LEONE

Mission Afrika har samarbejdet med Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, siden 1977, hvor de første danske missionærer blev udsendt for at arbejde med dialogprojektet ”Islam i Afrika”. Projektet udviklede sig til organisationen PROCMURA (Program for Kristne Muslimske Relationer i Afrika), som stadig støttes af Mission Afrika.

Siden har Mission Afrika støttet etableringen af et sundhedscenter og løbende udsendt missionærer og volontører til landet.

På grund af borgerkrigen fra 1991-2002 drejede Mission Afrikas engagement sig mest om genopbygnings-, freds- og forsoningsarbejde i Det Anglikanske Stift i Bo. Desværre blev kirken i 2017 blevet ramt af en korruptionssag, hvor biskop og ledende medarbejdere er anklaget for misbrug af midler. Alle Mission Afrikas aktiviteter i landet er derfor indstillet.

I sommeren 2019 blev en ny biskop valgt ved navn Solomon Scott-Manga. Biskoppen påtager sig en betydningsfuld rolle i at genopbygge kirkens sekretariat og ledelse. Mission Afrika sender allerede nu støtte til kirken i denne genopbygningsproces.