Tak for at du overvejer, hvordan dine værdier kan leve videre efter din død. Mange har valgt at testamentere hele eller dele af deres arv til Mission Afrika og de værdier, vi bliver betroet i et testamente, behandler vi med den særlige respekt, de kræver.

I Mission Afrika bliver arvemidler set som værdifulde, og vi bruger dem så vidt muligt til nye initiativer, der gør at de får særlig og langvarig betydning.

Din arv kan være med til at forkynde evangeliet i ord og handling i Afrika og Mellemøsten og gøre menneskers drømme mulige.

Der er meget at overveje

Der er mange følelser forbundet med at udfærdige sit testamente, og for mange er det en svær ting at tage hul på, da det måske er uoverskueligt.

Men et testamente sikrer at din arv fordeles efter dine værdier og ønsker, og kan således give ro. Samtidig kan et testamente spare de efterladte for spekulationer og konflikter.

Nogle udfærdiger et testamente hvor Mission Afrika bliver betænkt uden at orientere os. Andre involverer os i deres overvejelser og vi rådgiver på bedste vis i en fortrolig og særlig samtale.

Hvis du vælger at betænke Mission Afrika i dit testamente, yder vi gratis juridisk bistand, og du undgår at betale boafgift til staten.

Sådan kan du gøre

  1. Kontakt Henrik Engelbrekt Refshauge for en uforpligtende samtale. Du er også velkommen til at sende en mail. Derefter kan vi tage en samtale om hvad du ønsker, og vi kan hjælpe dig med de juridiske forhold.
  2. Du kan gratis oprette et testamente hos Dokument24, når du betænker Mission Afrika.
  3. Du kan oprette et testamente med et legat inde i testamentet. Læs mere her.

Værd at vide

  • Hvis du vælger at Mission Afrika skal have hele din arv, går hele beløbet til Mission Afrika, da vi er fritaget for arveudgifter.
  • Du kan vælge at betænke både familie, venner og Mission Afrika, såvel som andre organisationer.
  • Hvis der er tale om arv til søskende eller nevøer og niecer, er det faktisk en fordel at betænke en organisation samtidig, da arveafgiften nedsættes for deres del af arven, samtidig med at du støtter Mission Afrika. Læs mere om 30% reglen her.
  • Det er også værdifuldt at udfærdige sit testamente, selvom formuen er mindre. Dét at blive betænkt i et testamente, føles meget omsorgsfuldt, hvad enten det er en person eller en organisation som Mission Afrika.
  • Du kan til enhver tid ændre dit testamente, hvis din livssituation forandrer sig.

Værdier

1.   det som noget beløber sig til i penge eller et andet betalingsmiddel
2.   grad af betydning, vigtighed, nytte eller virkning som tillægges noget eller nogen
Kilde: ordnet.dk
Loading...
Loading...