TReK

TReK arbejder for en bedre verden gennem tros-forståelse og trosfrihed.

Bogstaverne står for Teologi, Religion og Kultur

TReK blev oprettet i 2018 som en projektgruppe, der trækker på afrikanske erfaringer med det kristen-muslimske religionsmøde.

TReK samler præster, professorer og praktikere til samlinger, hvor der arbejdes med at finde frem til gode fremgangsmåder, når det gælder tværreligiøs dialog, tværkulturelle aktiviteter og den generelle forbedring af kristen-muslimske relationer. Mission Afrika og TReK har også tæt kontakt med Udenrigsministeriets særlige enhed til fremme af religions- og trosfrihed.

Baggrund for TReK

Målet med TReK er et ønske om, at være engageret i mission og tværkulturelle aktiviteter i Danmark og hos vores partnere. Arbejdsgruppens primære opgaver vil være at udvikle og drøfte Mission Afrikas tværkulturelle aktiviteter og arbejdet med kristen-muslimske relationer i Danmark og hos vores internationale partnere.

Mission Afrika Genbrug, Mission Afrikas danske bagland, danske og internationale samarbejdspartnere og øvrige netværk tænkes ind i aktiviteterne.