Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vær med i en projektgruppe

Mission Afrika har flere spændende projektgrupper, hvor du kan bruge din faglighed inden for et bestemt område, der relaterer til Mission Afrikas arbejde.

Vær med i en projektgruppe

De frivillige deltagere i Mission Afrikas projektgrupper samles typisk om en fælles faglighed, viden og/eller erfaring på et bestemt område.

Projektgrupperne mødes et begrænset antal gange årligt, hvor deltagerne drøfter projektgruppens formål og status. Derudover kan medlemmerne arbejde i mindre grupper med eksempelvis fondsansøgninger, faglig sparring eller kreativ fundraising i Danmark.

I øjeblikket er frivillige engageret i følgende projektgrupper i Mission Afrika-regi: Sundhedsprojektgruppen, Maliprojektgruppen, Pearls Of The Street og Digitaliseringsgruppen. Læs om de enkelte grupper nedenfor.


Projektgruppen TReK

Projektgruppen TReK, hvis bogstaver står for Teologi, Religion og Kultur, har fokus på det tværkulturelle arbejde i Mission Afrika.

Gruppen blev dannet i foråret 2018, og dens primære opgaver er at udvikle og drøfte Mission Afrikas tværkulturelle aktiviteter og arbejdet med kristen-muslimske relationer. Mission Afrika Genbrug, Mission Afrikas danske og internationale samarbejdspartnere og øvrige netværk tænkes ind i alle aktiviteterne.

Kontaktperson:

 


Sundhedsprojektgruppen

Sundhedsprojektgruppen blev startet op i 2014 og består af sundhedsfaglige personer som eksempelvis læger, sygeplejersker, jordmødre o.l.

Denne gruppe samler sig om følgende formål:

  • Yder faglig sparring såvel som økonomisk støtte til EFLC‘s sundhedsarbejde i Cameroun og ADB‘s sundhedsarbejde i Sierra Leone.
  • Laver oplysningsarbejde for sundhedsarbejdet i EFLC og ADB.
  • Styrker relationen mellem Danmark, Cameroun og Sierra Leone.

I 2015 har projektgruppen blandt andet skaffet penge til 100 termometre, der er sendt ned til ADB i kølvandet på ebolakrisen i landet.

Kontaktperson:

Tinne Hornstrup
Medl. af sundhedsprojektgruppen


Centralafrikaprojektgruppen

Projektgruppens formål er at medvirke til at engagere mennesker i Den Evangelisk Lutherske Kirkes (EELRCA) arbejde i Den Centralafrikanske Republik.

Gruppen har fokus på de projekter, som Mission Afrika samarbejder med kirken omkring. Man arbejder for at skabe opmærksomhed omkring, bede for og samle penge ind til projekter hos EELRCA.

Kontaktperson:

Aage Nielsen
Frivillig i Mission Afrika


Maliprojektgruppen

Maliprojektgruppen er opstartet i 2015 og består af personer med viden om og interesse for det arbejde, der bliver gjort i MFLM, Mali.

Gruppens formål er at skabe opmærksomhed omkring, bede for og samle penge ind til kirkeopbygning, udviklingsprojekter og det nyskabende arbejde i organisationen MFLM.

Kontaktperson:

Ruth Jeppesen
Mali Projektgruppen

 


Pearls of the street

Formålet med projektgruppen Pearls of the Street er at hjælpe gadedrenge væk fra gaden i Cameroun ved at støtte EFLC‘s gadebørnsprojekt.

Projektgruppen blev opstartet af tidligere volontører i 2009.

Kontaktperson i Mission Afrika:

Anne Theresa Thanning
Bestyrelsesmedlem

 


SAT-7 Projektgruppen

Formålet med SAT-7 Projektgruppen er blandt andet at lave fundraising til SAT-7’s aktiviteter og udbrede kendskabet til SAT-7’s arbejde i Danmark, i kirker og foreninger og opfordre til forbøn og indsamling.

Derudover har gruppen fokus på at finde volontører, praktikanter og korttidsudsendte og skal være med til at arrangere studierejser og foredragsrejser, samt holde kontakt til Mission Afrikas udsendte medarbejdere på Cypern.

Hanne Myrfeld
Formand for SAT-7 projektgruppen


Digitaliseringsgruppen

Siden 1913 har flere end 475 missionærer været udsendt fra Mission Afrika. Med missionærerne er der kommet både fotos, film- og lydoptagelser fra Afrika til Danmark.

I digitaliseringsgruppen har en flok tidligere missionærer i de senere år været i gang med at opspore og digitalisere dette materiale. En del af materialet kan nu ses på siden www.missionsarkiv.dk.

Kontakt missionsarkiv@gmail.dk for mere information.