Kontagora: En fattig landbefolkning får nyt håb

Kontagora fællesskabet sætter fokus på et spændende missions- og udviklingsarbejde i Kontagora i Nordvestnigeria.
Gruppen består af tidligere missionærer med indgående kendskab til området Kontagora eller Nigeria generelt. De ønsker at skabe opmærksomhed omkring projektet, så det bliver støttet med forbøn og økonomiske midler.
I Nigeria er der nedsat en Target-group, som består af folk fra skolens bestyrelse, stab og distriktspræsten i Kontagora. De har til opgave at lave budget for renoveringsarbejdet og finde folk, som kan udføre opgaverne. De holder også øje med, at det skrider frem som aftalt og står for udbetaling af lønninger mm.

Kontagora fællesskabet er et partnerprojekt mellem Mission Afrika og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN)

Fællesskabet gør opmærksom på de nigerianske evangelisters arbejde i det fjerntliggende og hårde miljø i Kontagora-området i Nordvestnigeria.

De samler blandt andet penge ind til:

NEDSLIDTE BYGNINGER
I 2011 byggede LCCN en grundskole, hvor der går 180 elever. Bygningerne er efterhånden godt slidte. Behovene er store, og det er et kæmpe arbejde de lokale står med. De har brug for at andre bærer med.

EN NY ÅBENHED
Behovet for skoler og uddannelse i Nordvestnigeria er så akut, at selv muslimske høvdinge tilbyder evangelisterne gratis jord at bygge på, hvis bare de vil komme til deres område!

MED DIN HJÆLP KAN VI

  • FORBEDRE BYGNINGERNE
    Skolerne er populære og bliver flittigt brugt. Det ses når ca 300 voksne og børn færdes der dagligt. Der er akut brug for renovering.

  • FORBEDRE DE SANITÆRE FORHOLD
    Rent vand, sundhed og sygdomsforebyggelse er nødvendigt. Der er brug for toiletter, badeforhold og undervisning om hygiejne på skolerne.

  • SKABE LYS
    Eleverne er selvforsørgende og passer deres små haver og jordlodder om dagen. Solen går ned tidligt, og der bliver bælgmørkt, hvilket gør læsning om aftenen vanskelligt – og dyrt i lampeolie. Der er brug for solpaneler og installationer, så eleverne kan studere om aftenen.

Helt tæt på

Find mere om gruppens aktiviteter og få seneste nyt fra Kontagora-området på projektgruppens facebook side. (Klik på ikonet herunder). Det er en ikke-offentlig side, så man skal anmode om adgang.

BED FOR KONTAGORA

Bed for

De kristne i hele området.
For et par uger siden var der bryllup i en lille landsby ca. 100 km fra bibelskolen, hvor der kom kristne fra mange små menigheder for at være med til brylluppet. De blev omringet af islamister som skød på de kristne råbende Jihad (hellig krig). 32 blev dræbt og et ukendt antal blev såret. Omkring 40 blev taget til fange og ført ud i bushen. Det var hovedsagelig kristne fra EKWA og YMCA, men også kristne fra LCCN menigheder var til stede.

Kristne fra 7 menigheder er flygtet pga. tidligere overfald og har brug for nødhjælp, fortæller distrikts præsten. De har mistet alt. De er blevet opfordret til at bede om hjælp fra kirkens hovedkvarter.

Desuden er en af evangelisterne efterstræbt af islamisterne, da han har nådegaver til at helbrede der gør, at muslimer vil være kristne.
Alle, der kommer i nærheden af ham, er opfordret til at slå ham ihjel.

En ung kvinde er blevet kristen og beder om forbøn. Hendes muslimske mand har jaget hende med deres spædbarn væk fra hjemmet.

De kristne takker for forbøn, men lægger ikke skjul på, at de har brug for mere forbøn, fordi sikkerheden bliver stadig mere usikker; så sent som i dag, har vi hørt om nye overfald og kidnapninger.
Beskyttelse af de kristne i hele området. Bed om at Gud må være til stede på en særlig måde og udruste og beskytte de kristne, sørge for nødhjælp, omsorg, trøst, håb og mod.

Bed frimodigt!
Hvis du tænker, at det ikke nytter, så brug tid på at opbygge din tro med Bibelens mange vidnesbyrd om, at Gud hører bøn.

Tak for

At renoveringen af bibelskolen i Gulbin Boka skrider planmæssigt frem.
Missions – og Education sekretærerne fra kirkens hovedkvarter har været på besøg for at inspirere arbejdet og var imponeret over det, der er nået. Det er nu toiletbygningerne der arbejdes på.

50 ”tørtids elever” er kommet for at lære at læse og skrive.
I tørtiden ligger landbruget stille, så der er tid til at gå i skole. Det er nye kristne fra de små nye menigheder eller mennesker der er interesseret i kristendommen der kommer. De er blevet indkvarteret i nyrenoverede elevboliger og glæder sig over hvor fint der er blevet.

Det store arbejde som der gøres med at skaffe byggematerialer, opsyn med at
arbejdet bliver gjort rigtigt og stillingtagen til hvad der skal ske, når der opdages skader der også skal udbedres og aflønning af byggearbejderne. Det skal der findes tid til udover arbejdet på bibelskolen og Secondary School. Det har været en hjælp at skolerne har været lukkede, men nu er de åbnet op igen. Bed for at kræfterne vil række til det hele.

VI HAR HELT KLART OGSÅ BRUG FOR DET, DU KAN

HVOR, HVORNÅR, HVOR MEGET?

Poul Martin Aaling Nielsen

Projektet foregår i Gulbin Boka, et område vest for hovedstaden Abuja i Nigeria. Bibelskolen og børneskolen bygget af evangelisterne i området har en umådelig stor betydning for befolkningen. Analfabetisme, overtro er stadig vidt udbredt, og mange i landsbyerne er uvidende om deres basale rettigheder.
Lad os stå sammen og hjælpe disse mennesker. Projektet forløber over to år (2021-2023).

Giv en gave på konto: 5061 1060018, anfør projektnr. 2158
Få mere information om projektet og støttegruppen hos Poul Martin Nielsen
på tlf. 52 40 40 87 // 

FØLG MED PÅ FACEBOOK
”MA Kontagora Fellowship”

Del denne side