fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værdier støtter visionen i Mission Afrika

Mission Afrika bestyrelse er efter grundigt forarbejde kommet frem til fire pejlemærker for missions- og hjælpearbejdet. Værdierne styrker selvforståelsen, mener formand.

Værdier støtter visionen i Mission Afrika

Tro, fællesskab, respekt og ansvarlighed.
De fire værdier vil Mission Afrika leve op til. Det fremgår af et dokument, som netop er vedtaget af Mission Afrikas bestyrelse efter en længere proces i missionsorganisationens bagland.
Værdierne skal tjene som pejlemærker i arbejdet med dels at drive kristen mission og yde udviklingshjælp.
– Det er vigtigt at definere vores værdier for at forstå, hvad vi er sat i verden for, siger Mission Afrikas formand, sognepræst Anne Mie Skak Johanson.
Hun indrømmer, at de måske ikke rummer så meget nyt, men de er vigtige at definere og debattere. Især med tanke på, at de skal gælde overalt, både ude og hjemme.
– Vi har længe trængt til at sætte ord på vores værdier. De skal jo præge alt fra genbrugsbutikker herhjemme til samarbejdsrelationer i Afrika.

Se Mission Afrikas etik og love her.

De fire værdier
Den første værdi er ”Tro, der bærer og tør tage nye skridt.” Troen skal gennemsyre fællesskab, samarbejde og handling, så organisationen også ”vil følge Guds ledelse og tør gå nye veje”.
Dernæst ”Fællesskaber, der bringer mennesker sammen.” Nære relationer er vigtige, skal være rummelige og sikre gensidig læring.
Tredje værdi er ”Respekt, der giver plads til forskellighed.” Mennesker er per definition værdifulde, og mangfoldighed er kun et plus.
Og sidst, men ikke mindst, gælder ”Ansvarlighed, der giver tryghed og retning.” Ressourcer forvaltes ansvarligt, og samarbejdsrelationer fastholdes trofast i medgang og modgang.

Læs hele dokumentet med de fire værdier her.

Værdierne hører sammen
Hvilke af de fire værdier er vigtigst?
– De er alle sammen lige vigtige, fastslår Anne Mie Skak Johanson. – Det vigtige er synergien imellem dem. Det er det, der gør dem unikke. De er ikke i prioriteret rækkefølge, men interagerer med hinanden ligestillede.
Kan du give et eksempel?
– Ja, for eksempel værdierne om fællesskab og ansvarlighed. Det er jo ikke et rigtigt fællesskab, hvis man ikke er ansvarlige over for hinanden. Og man skal jo være ansvarlige sammen. Sådan er det med alle fire værdier. De hører sammen.

Opmuntrer til samtale
Værdierne blev godkendt på bestyrelsesmøde i Mission Afrika den 13. april 2018. Værdiprocessen begyndte allerede sidste år med en fælles dag for bestyrelse, genbrugsudvalg og medarbejdere. I forbindelse med års- og repræsentantskabsmødet 2017 havde deltagerne mulighed for at tilkendegive, hvilke værdier de fandt vigtigst. Og på Mission Afrika Dag den 3. marts 2018 blev værdierne drøftet i en workshop.
Værdierne vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet den 8. september 2018.
– Men allerede nu vil bestyrelsen opmuntre til samtaler i kredse, genbrugsbutikker, projektgrupper osv. om, hvordan vi sammen kan leve op til værdierne i Mission Afrika, lyder det fra bestyrelsen.