Værdige liv

Nogle gange skal der bare et lille skub til. Et lille lån. Hjælp til at lykkes med dyreopdræt og landbrug. Skolegang for børnene. Så bliver der udsigt til en bedre fremtid.

Basal sundhed
Kirker driver sundhedscentre, der yder afgørende hjælp ved
fødsler, spædbørnspleje, vacciner og behandlinger til mennesker
i landområderne.

Læs mere her.

Nødhjælp
Lokale kirker kanaliserer nødhjælp til folk på flugt fra konflikt eller andre katastrofer.

Skoler
Mange kirker driver skoler, så både børn og voksne lærer at
læse og skrive.
Unge kan søge stipendiater til videregående uddannelser, så
de kan opbygge deres samfund og land.

Stærke kvinder, stærke samfund
Via mikrolån og uddannelse får kvinder mulighed for at øge
familiens indtægt. Det betyder penge til børnenes skolegang
og øgede rettigheder til kvinderne.

Læs mere her.

værdige-liv