fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nye tider i Mission Afrikas internationale arbejde

To samarbejdsaftaler skal afvikles, og én kommer snart til at se anderledes ud. Bestyrelsen tror på, at ændringerne vil skabe vækst på sigt.

Nye tider i Mission Afrikas internationale arbejde

Mission Afrikas bestyrelse har hen over årets to første bestyrelsesmøder drøftet det fremtidige internationale arbejde grundigt og taget nogle beslutninger.

Især to forhold har spillet ind i drøftelserne. For det første har vedtagelsen af ”Vision 2020” i september sidste år udstukket nogle konkrete mål, arbejdsmetoder og værdier, som vi gerne vil fremme i de kommende år. Visionens fire overordnede mål er: kapacitetsopbygning og projektudvikling, uddannelse af præster og ledere, styrkelse af den kristne kirkes møde med muslimer og udvikling af frivillighed.

For det andet har sidste års nedskæringer i sekretariatet betydet, at ressourcerne til at følge op på de mange partnere og projekter er blevet færre.

Vi har i bestyrelsen gennemgået alle Mission Afrikas ni partnerne med udgangspunkt i en analyse, som sekretariatet på forhånd havde udarbejdet. Og efter lange og grundige drøftelser er vi nået frem til nogle beslutninger.

To partnerskaber afvikles

Bestyrelsen har besluttet helt at afvikle partnerskabet med JCMWA (Fælles Kristen Mission i Vestafrika) ved udgangen af 2016. JCMWA’s arbejde er gennem længere tid ikke blevet prioriteret hos Mission Afrikas øvrige samarbejdspartnere, og det er derfor vores vurdering, at Mission Afrika bør bruge sine kræfter andre steder. I 2016 er Mission Afrikas støtte til JCMWA på 50.000 kr.

Vi har også opsagt partnerskabet med City Ministries (gadebørnsarbejdet i Jos, Nigeria). Vi har været glade for Anne Karin og Peter Michael Lauritzens vigtige bidrag til arbejdet som missionærer gennem mange år. Samtidig er det oplevelsen, at vi aldrig rigtig har fået etableret et stærkt partnerskab med City Ministries. Derfor vil vi gerne omprioritere vores ressourcer. Anne Karin og Peter Michaels kontrakt udløber i 2017, og den vil ikke blive påvirket af beslutningen.

Mission Afrikas støtte til City Ministries ud over missionærudgifter er lige nu på 110.000 kr. om året. For at sikre at City Ministries har tid til at finde alternative støttemuligheder, afvikles Mission Afrikas støtte over en treårig periode. Mission Afrika vil fortsat have et engagement i arbejdet blandt udsatte børn blandt andet i Den Centralafrikanske Republik og i Cameroun.

Nye veje for samarbejdet med LCCN

Målet med Mission Afrikas økonomiske støtte må altid være, at den en dag ikke er nødvendig, fordi samarbejdspartneren kan selv. Det er bestyrelsens vurdering, at tiden nu er kommet, hvor vi skal udfase driftsstøtten til forskellige aktiviteter i LCCN (Kristi Lutherske Kirke i Nigeria) og tro på, at kirken selv kan føre dem videre. Vi oplever det som en naturlig udvikling for en kirke, der har holdt 100 års fødselsdag, og som nu har omkring to millioner medlemmer.

Tidligere på måneden mødtes vi med ærkebiskop Nemuel Babba og drøftede fremtidens samarbejde. Vi er helt enige om, at selvom Mission Afrikas økonomiske støtte nok skal være mindre i de kommende år, er det vigtigt, at vi holder fast i de stærke venskabsbånd mellem Mission Afrika og LCCN. Vi har en meget lang historie sammen, der er mange relationer på kryds og tværs, og vi har fortsat meget at give hinanden.

13161890_10153409146961008_6666721917189691973_o

Økonomisk betyder omlægningen, at støtten til LCCN reduceres fra 729.640 kr. i 2016 til en støtte i 2020 på cirka 312.500 kr. Støtten til evangelister og stipendier har den længste udfasningsperiode, da det er aktiviteter, som Mission Afrika meget gerne ser bevaret også uden støtte fra Mission Afrika.

I de kommende år vil vi fortsat være åbne for, at projektgrupper og lignende kan engagere sig i LCCN’s arbejde, og vi vil løbende være i dialog med LCCN omkring eventuelle fremtidige samarbejdsmuligheder og projekter.

Mission Afrikas 9 partnere:
Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN)
Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC)
Det Anglikanske Stift i Bo i Sierra Leone (ADB)
Den Evangelisk Lutherske Kirke i Den Centralafrikanske Republik (EELRCA)
Luthersk Brødremission i Mali (MFLM)
City Ministries i Nigeria
Program for Kristen-Muslimske Relationer i Afrika (PROCMURA)
Fælles Kristen Mission i Vestafrika (JCMWA)
SAT-7 på Cypern

Beskæring giver ny vækst

Med bestyrelsens beslutninger har Mission Afrikas internationale arbejde fået et grundigt gennemsyn og en god beskæring. Når man beskærer et frugttræ, er det ikke ønsket at stoppe væksten, men derimod at sikre at der også i fremtiden kan komme god frugt på træet. På samme måde er det ønsket om ny vækst, der har gennemsyret de beslutninger, som vi har truffet omkring Mission Afrikas partneraktiviteter.

Det er ikke intentionen, at Mission Afrikas partnerstøtte samlet set skal blive mindre. Ønsket er blot at fokusere kræfterne og ressourcerne på færre partnere og projekter, som Mission Afrika så til gengæld har mulighed for at følge endnu tættere og bedre. Med tiden kan der også skyde helt nye projekter og samarbejdsmuligheder frem.

Vi ser frem til at informere yderligere om beslutningerne på Mission Afrikas repræsentantskabsmøde den 10. september 2016.