Sundhedsgruppen

Sundhedsgruppen arbejder med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i vores partnerlande. I tæt samarbejde med vore partnerkirker arbejder gruppen på at forbedre det eksisterende sundhedsarbejde i kirkerne til gavn for lokalbefolkningen i øde områder, hvor der ofte er mangel på behandlingstilbud af ordentlig kvalitet.

Gruppen yder økonomisk støtte og faglig sparring til vores partnerkirker og består af frivillige med sundhedsfaglig baggrund (Læger, jordemødre, sygeplejersker).

Aktuelt

Aktuelt fokuserer arbejdet sig på at hjælpe Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun. Kirken har 4 sundhedscentre og et hospital i den nordlige del af Cameroun, en region hvor kvaliteten af sundhedshjælp generelt er ringe og der ofte er langt til nærmeste center.
Gruppen står bl.a. for afsendelse af en container med indsamlet brugt sundhedsudstyr, som skal hjælpe til at øge behandlingsmulighederne på kirkens klinikker.

Ligeledes har gruppen igangsat en ekstern evaluering af kirkens sundhedsarbejde inkl. hvert enkelt center mhp. at identificere områder hvor vi kan sætte yderligere ind for at sikre god adgang til kvalificeret sundhedshjælp for lokalbefolkningen.

Tidligere har gruppen

  • Indsamlet midler til at uddanne en sygeplejerske, som nu arbejder på kirkens sundhedscenter i Houpou, Cameroun.
  • Indsamlet midler til termometre, som blev sendt til vores partner i Sierra Leone til brug under Ebolakrisen.
  • Udarbejdet oplysningsmateriale til præsteskolen i Cameroun mhp. sygdomsforebyggelse i lokalbefolkningen.

Hvordan arbejder vi?

Gruppen mødes som udgangspunkt 4-6 gange årligt og er et hyggeligt arbejdsfællesskab med fokus på vores fælles interesser indenfor sundhed og Afrika.

Vi mødes i private hjem, starter med at spise sammen, hvorefter vi holder møde og arbejder koncentreret sammen nogle timer.
Der er altid plads til grin og et ekstra medlem!

Så hvis du ligeledes interesserer dig for sundhed og Afrika er du velkommen til at kontakte Mission Afrikas sekretariat eller Tinne Hornstrup for at høre mere.

DU KAN ÆNDRE ET LIV I DAG

Så længe fattigdom, uretfærdighed & ulighed fortsætter, kan ingen af os virkelig hvile. Det koster ikke meget at ændre et liv. Kontakt i dag og begynd at gøre en forskel.

FÅ EN FORMIDLER PÅ BESØG
GIV NU