Vigtig fred

Siden Mission Afrika blev stiftet har vi arbejdet i grænselandet, hvor kristendommen møder islam. Religiøse forskelle behøver ikke skabe ufred, derfor er arbejdet for tros- og religionsfrihed så vigtigt.

Religionsmøde
Kristne præster og muslimske imamer mødes. Deres fredelige
samtale hjælper til at nedbryde det fjendebillede, som religiøse
grupper nogle steder opbygger mod hinanden. De er vigtige
forbilleder i deres lokalsamfund.

Vi er også en del af den afrikanske organisation PROCMURA,
der bl.a. samler unge med forskellig religiøs baggrund på lejre,
til samtaler og undervisning i tros- og religionsfrihed.

Læs mere her.

Hjælp til alle
Det gør indtryk på de muslimske naboer, når kirken ikke skelner mellem kristne og muslimer. Når de uddeler nødhjælp eller tilbyder skolegang til alle.

Forebyggelse af radikalisering
Gennem uddannelsesstipendiater og mikrolån til iværksætteri
giver vi unge mennesker håb og muligheder, så de ikke ender
hos rabiate islamiske grupper.

Konvertitcentre
Vi yder beskyttelse og hjælp til at starte et nyt liv for nye troende, der oplever religiøs forfølgelse fra familie og lokalsamfund.

Læs mere her.

vigtig-fred