Beskrivelse

I november 1911 arbejdede Anton Pedersen, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aalborg, ihærdigt på at videreformidle den flamme og det kald, der brændte i hans indre for mission i Sudanbæltet i Afrika. Mennesker hørte kaldet og gik ud med gode nyheder om frihed i troen på Jesus Kristus til Nigeria – sammen med en kærlig, hjælpende, undervisende og lægende hånd. Lys!

100 år senere – anledningen til udgivelsen af denne bog – høres kaldet til at gendrive mørket med lys stadig. Dansk Forenet Sudan Mission har skiftet navn til Mission Afrika og arbejder nu i fem afrikanske lande. Trafikken er ikke længere énvejs. Kirkerne i Syd har vokset sig store og stærke – nye partnerskaber opstår og har brug for at blive styrket. vi i Nord har meget at lære af vores brødre og søstre i Syd.

Bogens titel Gå med lyset er inspireret af Sten Kaaløs salme “Gå i mørket med lyset”, skrevet i anledning af Mission Afrikas 100-års jubilæum. Ud over en kort gennemgang af Mission Afrikas historie tager bogen læseren op i helikopteren for blandt andet at give et overblik over, hvordan det går med lutherdommen i Afrika, udviklingen af ligeværdigt partnerskab i mission, det ideelle holistiske missionsarbejde (dvs. omsorg for både krop og sjæl) og til sidst, hvordan der kan rækkes ud til muslimer gennem dialog.

Denne bog henvender sig til enhver med interesse for kristendommens udbredelse i Afrika.