Beskrivelse

Den eneste form for kristen mission, der er acceptabel, er den, hvor munden løber over med det, som hjertet er fuldt af.

Ud fra denne forståelse af mission har Viggo Mortensen skrevet denne håndbog, der fungerer som et leksikon, hvori man kan slå centrale begreber og personer op.

Bogen er forsynet med en grundig indledning, der behandler mere generelle spørgsmål og overvejelser om mission – og reflekterer således en lang række af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med kirkens mission og kristendommens udbredelse.