Anna Katrine Kristiansen (31.07.1928 – 11.04.2023)

Anna Kristiansen er stille afgået ved døden efter længere tids svagelighed næsten 95 år gammel.

Anna Kristiansen blev antaget som missionær af Sudanmissionen (Mission Afrika) i 1953, og efter et kortere ophold i England rejste hun til Nigeria kort før nytår samme år, hvor hun blev ansat som regnskabsfører på missionens hovedkontor i Numan.

Efter missionens enorme ekspansion i Nigeria i årene efter Anden verdenskrig havde en mandlig missionær før Anna udarbejdet et regnskabssystem sådan, ”at det herefter kan føres videre af en kontoruddannet dame”, som man kunne læse i Sudanbladet. Det siger noget om den tid. Og det blev Annas lod at videreføre denne opgave, som hun gjorde godt og dygtigt. Hun var foreløbig antaget for 3 år, så hun blev først indviet som missionær på første hjemmeophold i 1956. Det nøjedes nemlig ikke med de 3 år, det blev en livsgerning, selv om røster ved hendes ankomst i 1954 mente, at hun ikke ville holde ret længe i Afrika, da hun så bleg og meget træt ud!

Anna Kristiansen kom efter nogle år på kontoret ind i pigespejderarbejdet, hvor hun bl.a. fik et nært samarbejde med afrikaneren Milta Sashi. De havde et rigtigt godt samarbejde, og Anna har selv udtalt, at hun gennem Milta lærte meget om afrikansk kultur og tankegang, især når de var ude i distrikterne. Senere blev Anna bedt om at gå i gang med revisionsarbejde og stewardship i hele kirkens område. På den måde kom hun igen ud overalt i kirken, hvor hun lærte præster og evangelister meget om regnskabsføring og menigheder om forvaltning af betroede midler. Når der nu og da manglede en kasserer på hovedkontoret i Numan, trådte Anna igen til og varetog den vigtige post. Det førte naturligvis med, at hun sad i mange af kirkens råd og komiteer.

Som nævnt blev det en livsgerning for Anna Kristiansen. Hun havde et godt helbred, så hendes hjemmeophold blev kortere og kortere. Anna forblev trofast i missionens og kirkens tjeneste i godt 41 år, indtil hun blev pensioneret i 1995. Det medførte bl.a., at hun af Dronningen blev dekoreret med ”Den kongelige Belønningsmedalje med krone”, som blev overrakt hende i Numan af den danske ambassadør i Lagos, Nigeria.

Efter hjemkomsten bosatte Anna Kristiansen sig i Hasselager uden for Aarhus og var meget knyttet til sin hjemmemenighed i Viby J, hvor hun også har fået sit sidste hvilested. Hun fulgte missionens arbejde i den udstrækning, kræfterne blev ved at slå til. Hun og hendes arbejde er blevet meget værdsat af utallige nigerianere gennem de mange år. Derfor er mange i Nigeria og Danmark meget taknemlige for hendes betydningsfulde indsats.

Æret være Anna Kristiansens minde!

Vagn Ove Høgild

Anna Kristiansen fortæller om gode oplevelser i arbejdet med “Girls Brigade” pigespejderne. (Youtube)

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Vagn Kjellberg

4. maj 2023|0 Comments

Vagn Kjellberg (04.07.1940 – 21.04.2023) Vagn Kjellberg blev antaget som missionær pr. 1. september 1967 sammen med sin kone Kirsten og deres søn Søren. De ankom til Nigeria i 1968

Mindeord: Anna Kristiansen

4. maj 2023|0 Comments

Anna Katrine Kristiansen (31.07.1928 – 11.04.2023) Anna Kristiansen er stille afgået ved døden efter længere tids svagelighed næsten 95 år gammel. Anna Kristiansen blev antaget som missionær af Sudanmissionen (Mission

Mindeord: Sigrid Frandsen

21. februar 2022|0 Comments

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

20. januar 2022|0 Comments

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

14. januar 2022|0 Comments

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og