Lydia Elisabeth Christensen (13.07.1926 – 08.03.2022)

Tidl. missionær Lis Christensen er død i en alder af 95 år.

Lis Christensen var udsendt til Kristi Lutherske Kirke i Nigeria sammen med sin mand, Karl i tiden 1957 – 1964. Lis blev sygeplejerske i 1952 med uddannelse fra Frederiksberg Hospital og var ansat dér i fire år på forskellige afdelinger, mens hendes mand gjorde de teologiske studier færdige.

Efter sprogstudier i England rejste de til Nigeria, hvor de efter hausastudier blev ansat på missionsstationen Dilli lige op ad Benue-floden nordøst for Numan på deres første tur. Det var en tjeneste som stationsmissionærer i gammeldags forstand, hvor der dels kom mange mennesker til deres hus, og hvor det dels medførte ture ud i distriktet. Det blev til meget samarbejde med evangelister. Som sygeplejerske havde Lis gavn af sin uddannelse og hjalp sammen med den afrikanske poliklinikleder mange mennesker med deres sygdomme, da der jo var langt til det nærmeste hospital. Hun kunne naturligvis ikke hellige sig sygeplejegerningen fuldt ud, da de samtidig havde små børn, der skulle tages vare på.

På anden og sidste tur var Lis og Karl dels i Dumne og dels i Pella, hvor de igen havde deres virke som stationsmissionærer, og Karl underviste tillige på bibelskolen i Pella. I Pella havde Lis også indimellem skiftende vagter på fødeklinikken. Det var lidt en hård tid i Pella, hvor der en overgang var spændinger mellem kirken i Kilba og hovedkirken, hvilke heldigvis blev bilagt. Desværre måtte Lis og Karl Christensen af helbredsmæssige grunde blive hjemme i 1964.

Herhjemme blev Lis og Karl Christensen præstefolk i Vallekilde på Vestsjælland og senere i Vorbasse.  De var begge med i Mission Afrikas frivillige arbejde, så længe kræfterne slog til. Desværre døde Karl allerede i 1995. De tjente ydmygt i Guds vingård både i Afrika og i Danmark. Det vil vi takke for og sige:

Æret være Lis Christensens minde!

Vagn Ove Høgild

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Sigrid Frandsen

21. februar 2022|0 Comments

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

20. januar 2022|0 Comments

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

14. januar 2022|0 Comments

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og

Mindeord: Johannes Ettrup Larsen

1. december 2021|0 Comments

Johannes Ettrup Larsen (12.05.59 - 27.11.21)  Frivillig medarbejder i Mission Afrika Johannes Larsen er afgået ved døden 62 år gammel.  Johannes blev født og voksede op i Villerslev i Thy, og allerede som stor dreng hørte han klart Jesu kald til efterfølgelse og tjeneste. Noget

Mindeord: Edvind Kristensen

23. november 2021|0 Comments

Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021) Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år. Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter