Vagn Kjellberg (04.07.1940 – 21.04.2023)

Vagn Kjellberg blev antaget som missionær pr. 1. september 1967 sammen med sin kone Kirsten og deres søn Søren.

De ankom til Nigeria i 1968 og kom til Hong Secondary Skole, hvor han begyndte som lærer, men allerede i 1969 blev principal. Jeg kom selv til skolen i 1969, hvor jeg fik et godt og inspirerende samarbejde med dem.

Han havde store syner for skolen og havde mange ideer til at få udviklet en skole, der kunne hjælpe de unge til en god uddannelse. Men ikke kun det. Den gang ville skolesøgende unge ikke røre landbruget overhovedet, så i samarbejde med den lokale høvding fik han udviklet en plan for at hjælpe dem, der ikke kunne komme videre med højere uddannelse, så de kunne skabe små fællesskaber til at dyrke jorden, og der blev indsamlet lokale midler til hjælp med såsæd og redskaber. Han var nok forud for sin tid her, for det var ikke mange, der lod sig friste af den mulighed.

Han ønskede altid at være både forkyndende og tjenende, som han skrev i sin præsentation af sig selv i Sudan bladet, og han organiserede hjælp til de lokale evangelister i distriktet, hvor vi tog ud og hjalp med forberedelse til deres prædiken tjeneste et par gange om måneden.

Men hans største fritids indsats blev nok i Boys’ Brigade arbejdet, som han havde været involveret i allerede som helt ung i Danmark. Han rejste rundt sammen med Pastor Judson Glah og holdt kurser for de unge ledere.

Deres tjeneste i Nigeria blev kun til 4 år – vist nok fordi Kirsten udviklede en voldsom allergi for harmatan støv. De kom hjem til jul 1971, og herfra gik han over i forskelligt internationalt arbejde. Bl.a. var han ansat på FN universitetet i Japan i 17 år, men han har rejst og arbejdet over det meste af verden.

Han døde efter længere tids sygdom den 21. april 2023

Æret være Vagns minde

Elisabeth Holtegaard

Vagn Kjellberg om undervisning og tankemønstre:

“Når man underviser eleverne i “bevægelseslovene”, så sker der mere end en undervisningsproces. En omformning af hele elevens tankesæt er nødvendig. Eleven erfarer, at ånd og materiale ikke blot er to sider af samme ting, men at materiale kan analyseres og forklares, hvorefter simple overbevisende læresætninger kan formuleres. En sådan omformning kræver hele elevens indsats.” (SUDAN 1-1970)

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Vagn Kjellberg

4. maj 2023|0 Comments

Vagn Kjellberg (04.07.1940 – 21.04.2023) Vagn Kjellberg blev antaget som missionær pr. 1. september 1967 sammen med sin kone Kirsten og deres søn Søren. De ankom til Nigeria i 1968

Mindeord: Anna Kristiansen

4. maj 2023|0 Comments

Anna Katrine Kristiansen (31.07.1928 – 11.04.2023) Anna Kristiansen er stille afgået ved døden efter længere tids svagelighed næsten 95 år gammel. Anna Kristiansen blev antaget som missionær af Sudanmissionen (Mission

Mindeord: Sigrid Frandsen

21. februar 2022|0 Comments

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

20. januar 2022|0 Comments

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

14. januar 2022|0 Comments

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og