Bestyrelsen

Mission Afrikas bestyrelse består af følgende:

  • otte medlemmer, der vælges af repræsentantskabet
  • et “kongevalgt” medlem (dvs. et medlem som bestyrelsen indkalder)
  • et medlem, der vælges af medarbejderne

Mission Afrikas bestyrelse har nedsat et forretningsudvalg (FU) bestående af:

  • Formand Anne Mie Skak Johanson
  • Næstformand Henning Bech-Larsen
  • Anders Bjørnkjær-Nielsen

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde.
Læs om bestyrelsens opgaver i Mission Afrikas vedtægter.

Bestyrelsesmedlemmer

ANNE-MIE SKAK JOHANSSON
Formand
Sognepræst

Send e-mail
+45 61 22 35 60

HENNING BECH-LARSEN
Næstformand
Bankbestyrer

Send e-mail

ANDERS BJØRNKJÆR-NIELSEN
3. medlem af FU
Konsulent og skovbruger

Send e-mail

ANNE THERESA THANNING
Læge

Send e-mail

JENS HENRIK KRISTIANSEN
Sognepræst

Send e-mail

IDA JENSEN FRIIS
Audiologopæd

Send e-mail

THORE EKLUND
Medarbejderrepræsentant
Partnerkoordinator & pendlermissionær
Send e-mail
+45 24 88 13 26

VIBEKE FOLLMANN
Arbejdslystkonsulent hos KRIFA

Send e-mail

MORTEN BONDE PEDERSEN
Journalist

Send e-mail

CAMILLA HOFMANN
Medicinstuderende

Send e-mail

Se informationsreferaterne fra bestyrelsesmøderne her

Februar 2021 >>

Marts 2021 >>

Maj 2021 >>

Juni 2021 >>

September 2021 >>

November 2021 >>

Mission Afrikas bestyrelses sammensætning efter valget 11. september 2021

Navn Valgperiode 1 Valgperiode 2 Valgperiode 3 Valgperiode 4 Valgperiode 5 Valgperiode 6
Anne Mie Skak Johanson (fmd) 2012-2016 2016-2020 2020-2022
Henning Bech-Larsen (næstfmd) 2006-2010 2010-2014 2014-2016 2016-2018 2018-2020 2020-2022
Anders Bjørnkjær-Nielsen (FU) 2014-2018 2018-2020 2020-2022
Ida Jensen Friis 2019-2023
Jens Henrik Kristiansen 2015-2017 2017-2019 2019-2021 2021-2023
Vibeke Follmann 2014-2018 2018-2020 2020-2022
Anne Theresa Thanning 2017-2018 2017-2019 2019-2021 2021-2023
Morten Bonde Pedersen 2021-2025
Camilla Hofmann 2021-2025
Thore Eklund* 2019-2021 2021-2023

*Medarbejderrepræsentant