Bestyrelsen

Mission Afrikas bestyrelse består af følgende:

  • otte medlemmer, der vælges af repræsentantskabet
  • et medlem, der vælges af medarbejderne

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg (FU) bestående af:

  • Formand Anne Mie Skak Johanson
  • Næstformand Henning Bech-Larsen
  • Anders Bjørnkjær-Nielsen

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde.
Læs om bestyrelsens opgaver i Mission Afrikas vedtægter.

Bestyrelsesmedlemmer