Bestyrelsen

Mission Afrikas bestyrelse består af følgende:

  • otte medlemmer, der vælges af repræsentantskabet
  • et medlem, der vælges af medarbejderne

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg (FU) bestående af:

  • Formand Anne Mie Skak Johanson
  • Næstformand Henning Bech-Larsen
  • Anders Bjørnkjær-Nielsen

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde.
Læs om bestyrelsens opgaver i Mission Afrikas vedtægter.

Bestyrelsesmedlemmer

MORTEN BONDE PEDERSEN
Journalist

Send e-mail

CAMILLA HOFMANN
Medicinstuderende

Send e-mail

Mission Afrikas bestyrelses sammensætning efter bestyrelsesvalg 12. september 2020

 

Navn 1. valgperiode 2. valgperiode 3. valgperiode 4. valgperiode 5. valgperiode 6. valgperiode
Anne Mie Skak Johanson (fmd)** 2012 – 2016* 2016 – 2020** 2020-2022
Henning Bech-Larsen (n.fmd)** 2006 – 2010 2010 – 2014 2014 -2016 2016 – 2018 2018-2020 2020-2022
Anders Bjørnkjær-Nielsen (FU)** 2014 – 2018 2018-2020 2020-2022
Ida Jensen Friis ** 2019 – 2023
Jens Henrik Kristiansen** 2015 – 2017 2017 – 2019 2019 – 2021
Vibeke Follmann** 2014 – 2018 2018-2020 2020-2022
Anna Grethe Møller ** 2015 – 2019 2019-2021
Anne Theresa Thanning** 2017 – 2018[1] 2018-2022
* 2020-
Thore Eklund *** 2019 – 2021

[1] Hun overtog Per Enggaard Haahrs plads, da han trak sig fra bestyrelsen et år før tid. Hans periode var 2014-2018.