Bestyrelsen

Mission Afrikas bestyrelse består af følgende 9 medlemmer:

  • otte medlemmer, der vælges af repræsentantskabet
  • et “kongevalgt” medlem (dvs. et medlem som bestyrelsen indkalder)
  • desuden deltager en medarbejderrepræsentant uden stemmeret

Mission Afrikas bestyrelse har nedsat et forretningsudvalg (FU) bestående af:

  • Formand Anne Mie Skak Johanson
  • Næstformand Henning Bech-Larsen
  • Anders Bjørnkjær-Nielsen

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde.
Læs om bestyrelsens opgaver i Mission Afrikas vedtægter.

Bestyrelsesmedlemmer

ANNE-MIE SKAK JOHANSSON
Formand
Sognepræst

Send e-mail
+45 61 22 35 60

HENNING BECH-LARSEN
Næstformand
Bankbestyrer

Send e-mail

ANDERS BJØRNKJÆR-NIELSEN
3. medlem af FU
Konsulent og skovbruger

Send e-mail

ANNE THERESA THANNING
Læge

Send e-mail

NIELS IVER JUUL
Sognepræst

Send e-mail

IDA JENSEN FRIIS
Audiologopæd

Send e-mail

VIBEKE FOLLMANN
Ledelseskonsulent hos Ennova

Send e-mail

MORTEN BONDE PEDERSEN
Journalist

Send e-mail

CAMILLA HOFFMANN
Medicinstuderende

Send e-mail

Mission Afrikas bestyrelse

Navn Valgperiode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7
Anne Mie Skak Johanson (fmd) 2012-2016 2016-2020 2020-2022 2022-24
Henning Bech-Larsen (næstfmd) 2006-2010 2010-2014 2014-2016 2016-2018 2018-2020 2020-2022 2022-2024
Anders Bjørnkjær-Nielsen (FU) 2014-2018 2018-2020 2020-2022 2022-2024
Ida Jensen Friis 2019-2023 2023-2025
Vibeke Follmann 2014-2018 2018-2020 2020-2022 2022-2024
Anne Theresa Thanning 2017-2018 2018-2022 2022-2024
Morten Bonde Pedersen 2021-2025
Camilla Hofmann 2021-2025
Niels Iver Juul – 2025
Mette Strøm* – 2024

*Medarbejderrepræsentant