Hvem er Mission Afrika?

  • Millioner af mennesker i Afrika og Mellemøsten har aldrig hørt om Jesus Kristus

  • Millioner af børn går ikke i skole

  • Millioner af mennesker har ikke mulighed for basale sundhedsydelser

Men der er mennesker og kirker, der brænder for at dele det kristne budskab med deres landsmænd i ord og handling.
Og du kan gøre deres drømme til virkelighed.

Mission Afrika har rige erfaringer med at give stafetten videre. Vores første missionærer rejste ud i 1913, skabte kristne fællesskaber hvor de bosatte sig, og sammen grundlagde vi kirker, skoler og hospitaler. Siden har vi opbygget én af de største lutherske kirker i verden; ”Kristi Lutherske Kirke i Nigeria”. Det ligger dybt i vores værdier at give ansvaret videre. Vi kalder det ansvarligt partnerskab.

Siden 2007 har vi bidraget med at sende afrikanske kirker til andre steder på kontinentet. Den camerounske kirke og Mission Afrika har sendt 6 præstefamilier fra Cameroun til Mali. Her vokser kirken nu solidt, mennesker kommer til tro, og hele landsbysamfund hjælpes ud af dyb fattigdom og til at forsørge sig selv bæredygtigt.

Vi har altid arbejdet i grænselandet, hvor kristendommen møder islam: Vi hjælper forfulgte kristne og konvertitter og bidrager til at de kan leve fredeligt sammen. Vi rækker kristen næstekærlighed til muslimske samfund for eksempel ved at hjælpe med sundhed, landbrug og uddannelse.

Gud har en drøm for Afrika og Mellemøsten, så vi går med
Vi går sammen med afrikanske kirker og organisationer i Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Mali, Sierra Leone og Uganda.

De dybe og mangeårige relationer sikrer bæredygtighed gennem lokal forankring af vores fælles projekter i lokalsamfundet. Vi er også engageret i den ældste afrikanske dialogorganisation PROCMURA, der arbejder for fred og godt naboskab mellem kristne og muslimer.
I Mellemøsten arbejder vi gennem medievirksomheden SAT-7, der via satellit og internet sender tv med kristne værdier på fire kanaler og tre sprog til forfulgte kristne i hele Mellemøsten, Nordafrika og der hvor de er flygtet til. Der er også skoleprogrammer til de mange flygtningebørn.

Mission Afrika er en erfaren folkekirkelig organisation, der blev stiftet i 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission – en selvstændig gren af den internationale organisation Sudan United Mission. I 2008 ændrede organisationen navn til Mission Afrika.

Mange bakker op – vil du være med?

  • 5000 givere, medlemmer og frivillige, der engageret støtter forskellige projekter

  • 1800 frivillige i vores 61 genbrugsbutikker rundtom i Danmark

  • 10 projektgrupper

  • Ungdomsarbejdet Mission Afrika Youth, hvorfra der sendes volontører ud

Mission Afrika er et moderne missionsselskab.

Mette Boch • Tidl. kirkeminister

Vision

I fællesskab med afrikanske kirker og andre partnere arbejder Mission Afrika for at fremme en levende og engageret kristendom, som rækker ud til flere og flere i Afrika og Danmark

Læs mere

Etik og vedtægter

For at sikre retning og ordentlighed har vi forpligtet os på at følge vedtægter, værdier og etiske retningslinjer.

Læs mere

Repræsentantskab og økonomi

Du kan få medindflydelse til det årlige repræsentantskabsmøde. Her kan du også læse om Mission Afrikas økonomi.

Læs mere

Bestyrelse

Hvem er bestyrelsen? Og hvad arbejder de med? Følg deres overvejelser og beslutninger her..

Læs mere

Du kan gøre drømme til virkelighed

Evangeliet skal fortsat forkyndes i ord og handling i Afrika, Mellemøsten og Danmark, og du kan hjælpe med at nå målet. Bidrag på den måde, der passer dig bedst.

Vil du give en pengegave, engagere dig i projektgruppe, rejse ud som volontør eller blive frivillig i Mission Afrika Genbrug?

Hvert bidrag har en betydning.

Giv penge
Projektgruppe
Rejs ud
Genbrugsbutik