Mission Afrikas vision

Inspireret af missionsbefalingen (Matt. 28,20) vil Mission Afrika bidrage til, at evangeliet om Jesus Kristus udbredes for at gøre alle til hans disciple.

Mission Afrikas mål er derfor en levende, engageret tro fremmet gennem ord og handling og udmøntet igennem:

  • Evangelisation

  • Menighedsplantning

  • Forkyndelse og oplæring

  • Styrkelse af lederskab

  • Forbedrede levevilkår

  • Omsorg for nødlidende

Ord og handling er ligeværdige
Mission Afrika har et holistisk missionssyn, hvor ord og handling er ligeværdige og uadskillelige sider af evangeliets forkyndelse.

Det betyder, at både ordets forkyndelse og tiltag til gavn for menneskers fysiske liv er vigtige i Mission Afrikas tjeneste og har været det siden organisationens begyndelse.

Mission Afrika opfatter mission som alt det, kirken er sendt ud i verden for at være, gøre og sige.

Visionen er opdelt i to dele. Den første del, “Tro som ringe i vandet”, udgør fundamentet og blev vedtaget i 2012, mens den anden, Vision 2020, er vedtaget i 2015.