Mission Afrikas vision

Mission Afrikas vision og fokusområder frem til 2028 kan sammenfattes i ordene: Styrkende fællesskaber, nye muligheder og forandrende tro.

Et billede, der kan hjælpe os med at forstå al snakken om dette med mission, vision og strategi, er en bilferie. Anne Mie Skak Johanson, Mission Afrikas formand, forklarer: Vores mission er destinationen – slutmålet for vores rejse. Visionen er den rute, vi vælger. Strategien er de pejlemærker vi har bestemt os for at komme forbi undervejs, og værdierne er den bil, vi kører i.

Mission
Mission Afrika arbejder for, at evangeliet om Jesus Kristus udbredes i Afrika og Danmark – gennem forkyndelse, følgeskab, opbygning af mennesker, udvikling af samfund og afhjælpning af nød.

Vision
Vi vil ændre nationer igennem relationer.

Styrkende fællesskaber
Vi vil opbygge relationer gennem følgeskab og lokal forankring på tværs af kulturer og grænser.

Nye muligheder
Vi vil styrke mennesker, kirker, samfund og nationer ved at give redskaber, mod og muligheder.

Forandrende tro
Vi vil bæres af den kristne tro, som motiverer til mission, udveksling, fornyelse og fredelig sameksistens.

LAD OS TAGE TUREN SAMMEN
Vi er på vej til en spændende destination som missionsselskab. Vil du med?
Tak for al støtte og den store indsats i bagland og i genbrugsbutikkerne, som gør det muligt at nå vores vision.

Et holistisk missionssyn: Vi tænker hele mennesket med

Ord og handling er ligeværdige
Mission Afrika har et holistisk missionssyn, hvor ord og handling er ligeværdige og uadskillelige sider af evangeliets forkyndelse.

Det betyder, at både ordets forkyndelse og tiltag til gavn for menneskers fysiske liv er vigtige i Mission Afrikas tjeneste og har været det siden organisationens begyndelse.

Mission Afrika opfatter mission som alt det, kirken er sendt ud i verden for at være, gøre og sige.

Inspireret af missionsbefalingen (Matt. 28,20) vil Mission Afrika bidrage til, at evangeliet om Jesus Kristus udbredes for at gøre alle til hans disciple.

Mission Afrikas mål er derfor en levende, engageret tro fremmet gennem ord og handling og udmøntet igennem:

  • Evangelisation

  • Menighedsplantning

  • Forkyndelse og oplæring

  • Styrkelse af lederskab

  • Forbedrede levevilkår

  • Omsorg for nødlidende