Mission Afrikas vision

Mission Afrikas vision og fokusområder frem til 2026 kan sammenfattes i ordene: SAMVIRKE, EMPOWERMENT og KRISTEN TRO.

Et billede, der kan hjælpe os med at forstå al snakken om dette med mission, vision og strategi, er en bilferie. Anne Mie Skak Johanson, Mission Afrikas formand, forklarer: Vores mission er destinationen – slutmålet for vores rejse. Visionen er den rute, vi vælger. Strategien er de pejlemærker vi har bestemt os for at komme forbi undervejs, og værdierne er den bil, vi kører i.

– I 2015 vedtog vi 2020-visionen, der er en præcisering af den større vision fra 2012, der hed ”Som ringe i vandet.” Den vision er stadig værdibærende for Mission Afrika, men der er med jævne mellemrum behov for at skærpe vores fokus, så vi retter energien de rette steder hen, forklarer formand Anne Mie Skak Johanson.

Undervejs i processen, hvor vi har gransket historien, studeret vores nuværende virkelighed og har forsøgt at skue ud i fremtiden, har vi nu fundet frem til de tre overskrifter – med tre underpunkter til hver – som rammer hvem Mission Afrika er, og hvad vi gerne vil.

SAMVIRKE
Det er helt grundlæggende for MA, at vi i missionsarbejdet vandrer og arbejder tæt sammen med vores partnere, bagland, frivillige – i virkeligheden alle, som brænder for global mission. Vi virker sammen og laver projekter i fællesskab med vores partnere, så vores relationer styrkes, og projekterne bliver lokalforankret og bæredygtige.
Mission er relation! Du kan ikke fortælle nogen noget uden, at du virkelig ser og hører dem. Mission er, at et menneske deler noget med et andet menneske. Organisationen er bare en ramme, hvori vi virker.

EMPOWERMENT
Vi har brugt et engelsk ord, fordi det bærer så meget i sig af, hvad vi vil, og hvad vores identitet er i MA. Vi vil se mennesker rejse sig op, tage ansvar og få mandat i kirke og samfund. Vi vil se lokalsamfund blive velfungerende og bæredygtige. For at det kan nås, skal vi kæmpe for menneskers rettigheder. Lige fra den tilfangetagne pige, kvinden uden stemme, den forfulgte kristne, til den spirende unge politiker. Vi vil hjælpe kirken ude og hjemme til at være i mission.

KRISTEN TRO
Den kristne tro er det vi er det, vi står på og det vi går med. Troen på Jesus er med i alt, hvad vi lavet, uanset om vi hjælper nogen, der har det svært, om vi taler med og samarbejder med nogen, der tror på noget andet.
Det er også vigtigt, at vi er åbne og samarbejdsvillige i mødet med muslimer, animister og andre. Vi tror på, at det er lettere at dele evangeliets kraft, hvis vi lever i fred med vores naboer og arbejder sammen for at skabe et bedre samfund.
Vores tro gør, at vi vil række ud til mennesker i nød. Vi vil arbejde med os selv, så vi bliver bedre til at støtte og forstå kirken i Danmark og i Afrika, så de står stærkere i deres forkyndelsesopgave (forstået som ord og handling). Kirken skal vokse op til modenhed, så den kan rumme hele Kristi fylde. Holistisk mission er hele evangeliet til hele mennesker. Guds mission inkluderer hvert kirkemedlem i hele Guds kirke i hele livet og universet.

LAD OS TAGE TUREN SAMMEN
Vi er på vej til en spændende destination som missionsselskab. Vil du med?
Tak for al støtte og den store indsats i bagland og i genbrugsbutikkerne, som gør det muligt at nå vores vision. Lad os arbejde sammen for at Mission Afrika kan blive et stærkt og brugbart redskab i

Ring og bestil en foredragsholder til at komme ud og fortælle om den nye vision.

Læs det mere detaljerede visionsdokument her >>

Et holistisk missionssyn: Vi tænker hele mennesket med

Ord og handling er ligeværdige
Mission Afrika har et holistisk missionssyn, hvor ord og handling er ligeværdige og uadskillelige sider af evangeliets forkyndelse.

Det betyder, at både ordets forkyndelse og tiltag til gavn for menneskers fysiske liv er vigtige i Mission Afrikas tjeneste og har været det siden organisationens begyndelse.

Mission Afrika opfatter mission som alt det, kirken er sendt ud i verden for at være, gøre og sige.

Visionen er opdelt i to dele. Den første del, “Tro som ringe i vandet”, udgør fundamentet og blev vedtaget i 2012, mens den anden, Vision 2020, er vedtaget i 2015.

Inspireret af missionsbefalingen (Matt. 28,20) vil Mission Afrika bidrage til, at evangeliet om Jesus Kristus udbredes for at gøre alle til hans disciple.

Mission Afrikas mål er derfor en levende, engageret tro fremmet gennem ord og handling og udmøntet igennem:

  • Evangelisation

  • Menighedsplantning

  • Forkyndelse og oplæring

  • Styrkelse af lederskab

  • Forbedrede levevilkår

  • Omsorg for nødlidende