SAMMEN SKABER VI FORANDRING

Mission Afrika samarbejder med partnere i Afrika og Danmark om flere end 70 kirkelige og sociale projekter.
Omsorg for både sjæl og krop går hånd i hånd i vores arbejde. Præcis som det gjorde for Mission Afrikas første missionær, Niels Brønnum, da han rejste ud i Nigerias landsbyer med lægetasken i den ene hånd og Bibelen i den anden.

  • Kristen formidling – dannelse af kristne fællesskaber

  • Ledertræning – styrkelse af det lokale lederskab

  • Uddannelse – undervisning og oplæring

  • Sundhed – omsorg for nødlidende

  • Selvforsørgelse – bedre levevilkår

  • Fredsarbejde – forsoning og fredelig sameksistens

  • Udveksling – volontører og korttidsudsendte

At være “i mission” – handler om at leve livet fuld af formål. Det handler om at kende Guds formål for sin verden – og det formål er, at vi alle skal have mulighed for et godt liv, hvor troen på Jesus præger den enkeltes beslutninger, og hvor næstekærlighed får samfundet til at blomstre.

FORLADT, FORHADT OG FORFULGT

Muslimer i Danmark eller kristne minoriteter i Afrika?
Hjælp os med at dele kristendommen i Afrika også til muslimer i Danmark. Sammen kan vi gøre en forskel, når vi lærer for at forstå, hvordan vi kan leve sammen med forskellige religioner.

PARTNERSKABER

We work closely together and create a presence in the areas our delegates visit.
Vi prioriterer fællesskab, relationer, følgeskab og venskaber og involverer os helt tæt på. Gennem venskaber, fælles oplevelser og vidensdeling kan vores volontører og frivillige gøre en kæmpe forskel.

UDRUSTNING AF KIRKER

We support and further develop the construction of holistic churches so that they can reach out locally. It is only when there is local ownership that we see sustainability in the long run.
MA contributes to inspiration for diakonia, evangelism and mission across borders.

SAMFUNDSUDVIKLING

Fra jord til bord, fra hytte til kirke, fra arbejde til skole, fra syg til rask, fra gade til hjem.
Vær med til at give børn og familier de bedste muligheder for at klare sig selv.
Vi arbejder målrettet med fokus på skole, sundhed og udvikling af landsbyer for at skabe bæredygtige

Kirken er ikke ligegyldig. Der bygges fællesskab. Der forkyndes håb.
Der anspores til kærlighed og livsforvandling.

Vi arbejder sammen med øje for hele mennesket
Mission betyder, at de gode nyheder om Jesus fortælles vidt og bredt, men også at troen smitter af på hverdagslivet. Både ordets forkyndelse og tiltag til gavn for menneskers fysiske liv er vigtige i vores samarbejde med afrikanske kirker og organisationer.

Masser af trafik fra syd til nord og nord til syd
Der er så meget, vi kan lære af hinanden. Derfor satser vi på udvekslingsrejser mellem Afrika, Mellemøsten og Europa. Vi sender volontører afsted, og arbejder for  studierelateret/faglig udveksling med vores partnerlande.

Frivillighed som drivkraft
Mission Afrika har omkring 2000 frivillige engageret i genbrug, projektgrupper og andre støttetiltag. Vi er mange forskellige sammen om spændende opgaver, så god kommunikation, fællesskab og medejerskab er stærke værdier.

Gensidighed og relationer
Partnerskab mellem Afrika og Danmark er følgeskab i form af et åndeligt, familiemæssigt og et arbejdsmæssigt fællesskab, hvor vi sammen gør drømme til virkelighed. Gennem stærke relationer og god brug af ressourcer skabes der holdbare resultater, der giver fremtidshåb. 

Inspiration til det danske kirkeliv
Det hjemlige kirkeliv kan så let blive indadskuende og indadvendt. Vi ønsker at kanalisere energi fra kirkerne i Afrika ind i den danske folkekirke. Lad os åbne øjnene for Guds store verden; lad os involvere os i den og sprede håb, retfærdighed og styrke.

Vi er et ressourcecenter
Mission Afrika faciliterer samfundsudvikling gennem kvalificeret projektstyring og nye tiltag indenfor entreprenørskab. Det gælder både initiativer sammen med frivillige i Danmark samt for lokale entreprenører i Afrika.

Kristen-muslimske relationer
Vi mener, at det er vigtigt at dele budskabet om Jesus med muslimer – og vi ønsker samtidig at arbejde for fredelig sameksistens  for eksempel gennem dialog, samarbejde og forsoningsaktiviteter. Vi har også en masse at byde på i forhold til det danske møde mellem muslimer og kristne og vi ønsker at fremme et frivilligt engagement i sagen.

Vi glæder os til at se dig til Årsfesten 11. september

DU BEHØVER IKKE STÅ PÅ SIDELINJEN

Er der noget af det, Mission Afrika arbejder for, som vækker genklang hos dig. Så tøv ikke med at melde dig på banen. Tag kontakt og se, hvordan du kan gøre en forskel i dag.

Bliv frivillig
STØT NU