Vedtægter

I Mission Afrikas vedtægter kan du blandt andet læse om organisationens formål, strukturelle sammensætning og juridiske beføjelser.

Vedtægterne blev sidste gang redigeret og godkendt på Mission Afrikas repræsentantskabsmøde den 9. september 2023.

Værdier

I Mission Afrika ønsker vi at leve op til disse fire værdier:

  • Tro
  • Fællesskab
  • Respekt
  • Ansvarlighed

Værdierne blev vedtaget på Mission Afrikas bestyrelsesmøde den 13. april 2018.

Etiske og værdipolitiske retningslinjer

Mission Afrika er medlem af Dansk Missionsråd og tilslutter sig værdigrundlaget for alle Missionsrådets medlemsorganisationer.

Se mere om DMR her


Mission Afrika er ligeledes medlem af ISOBRO og er således forpligtiget på at følge de regler for indsamlinger, som ISOBRO har vedtaget.

Persondataforordning

Mission Afrika går højt op i at beskytte dine data – de er sikre hos os.