PROCMURA

PROCMURA taler fredens sag i Afrika

PROCMURA –  Program for kristen-muslimske relationer i Afrika / Programme for Christian-Muslim Relations in Africa

Fred kræver samarbejde, kendskab til hinanden, forståelse og tolerance. Alle disse plusord opstår desværre ikke af sig selv, men kræver mennesker, der går forrest og taler deres sag; også når fordommene og misforståelserne truerDét gør den afrikanske dialogorganisation PROCMURA.

Arbejdet med kristen-muslimske relationer er et vigtigt men langsommeligt arbejde. PROCMURA er her en uundværlig partner for Mission Afrika.Ved julehøjtiderne 2019 dannede muslimer kæde om de kristne kirker i byen Mora i Nordcameroun, for at kristne kunne fejre den kristne julehøjtid i fred. Både i Sierra Leone efter borgerkrigen og senere år nogle steder i Mali, har Mission Afrika trådt til med forsoningsindsatser for at bilægge stridigheder mellem naboer og landsbyer. Der er dog fortsat meget arbejde foran os. Vi havde den glæde, sammen med Danmission, at være vært for det Europæiske Råds møde i Dragør i januar 2019. Her mødtes de europæiske organisationer, der støtter PROCMURA, for at drøfte arbejdet med tros- og religionsfrihed.

PROCMURAS leder hedder Rev. Dr. Komi Dzinyefa Adrake – med titlen Generaladvisor.  Han tiltrådte posten i januar 2020. Dr. Adrake er en erfaren mand inden for PROCMURA, da han har været Area Adviser for Togo og regional koordinator for det fransktalende Vestafrika.

Freedom of Religion or Belief

Ved et møde i 2019 i Danmark med PROCMURAS europæiske partnere, blev globale udfordringer med hensyn til religions- og trosfrihed diskuteret. Dette møde, hvor Danmission og Mission Afrika var værter, førte til et ønske om samarbejde med CKU (Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde) omkring deres ressourcer, undervisning og ledertræning vedrørende FoRB (Freedom of Religion or Belief).

Et forståelsespapir blev udarbejdet, hvor PROCMURA sammen med sine partnere de næste fem år er fortaler for FoRB-arbejdet på hele det afrikanske kontinent. En handlingsplan blev udarbejdet, hvor opstartsfokus skulle være på Training of Trainers (ToT), hvor udvalgte repræsentanter fra de forskellige regioner tilbydes et seks-ugers træningsforløb, hvor de bliver uddannet i principperne for at fremme religions- og trosfrihed.

I februar 2020 blev der i Yaoundé, Cameroun, afholdt et to-dages træningsseminar, hvor kristne, muslimer og naturreligions-repræsentanter samledes for at blive præsenteret for det vigtige grundlag for implementering af religionsfrihed i samfundet. Mission Afrika var repræsenteret af partnerkoordinator Thore Eklund.

I november 2021 blev en hybrid/online konference for engelsktalende Vestafrika afholdt, hvor FoRB var det helt stor fokus. Clement Dachet, partnerkoordinator hos Mission Afrika, og Daniel Nygaard Madsen, puljekoordinator hos CKU, spillede afgørende roller i afviklingen af konferencen.

“Det glæder mig dybt at se, hvordan PROCMURA ubesværet integrerer fremme af Tros- og Religionsfrihed i deres arbejde for at fremme kristne-muslimske relationer i Afrika. I PROCMURA taler man om, at man ønsker at fremme religionsfrihed – og ALT hvad det indebærer, man taler om positiv tolerance, der går skridtet videre end den form for fredelig sameksistens, hvor man måske tåler hinanden, men ikke meget mere end det,” siger Daniel Nygaard Madsen fra CKU

FAKTA

Siden 1959 har PROCMURA arbejdet for at fremme dialog og fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer i Afrika. Organisationen står hvert år bag konferencer, som giver forskellige religiøse ledere mulighed for at dele erfaringer og diskutere, hvordan religion kan bidrage til fred og udvikling.

PROCMURAS sekretariat ligger i Nairobi, Kenya. Generalrådgiver Adrake har tre regionskoordinatorer under sig, mens selve græsrodsarbejdet varetages af områderådgivere i 20 lande syd for Sahara.

Læs mere om PROCMURA på www.procmura-prica.org.

Mission Afrika og PROCMURA

Mission Afrika har været samarbejdspartner med PROCMURA siden 1987 og støtter årligt organisationen med et fast beløb.