SIERRA LEONE

Mission Afrika har samarbejdet med Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, siden 1977, hvor de første danske missionærer blev udsendt for at arbejde med dialogprojektet ”Islam i Afrika”. Projektet udviklede sig til organisationen PROCMURA (Program for Kristne Muslimske Relationer i Afrika), som stadig støttes af Mission Afrika.

Siden har Mission Afrika støttet etableringen af et sundhedscenter og løbende udsendt missionærer og volontører til landet.

volontør

Volontørbilleder

På grund af borgerkrigen fra 1991-2002 drejede Mission Afrikas engagement sig mest om genopbygnings-, freds- og forsoningsarbejde i Det Anglikanske Stift i Bo. Desværre blev kirken i 2017 blevet ramt af en korruptionssag, hvor biskop og ledende medarbejdere er anklaget for misbrug af midler. Alle Mission Afrikas aktiviteter i landet er derfor indstillet.

I sommeren 2019 blev en ny biskop valgt ved navn Solomon Scott-Manga. Biskoppen påtager sig en betydningsfuld rolle i at genopbygge kirkens sekretariat og ledelse. Mission Afrika sender allerede nu støtte til kirken i denne genopbygningsproces.

I 2022 startede en udfasning af vores arbejde i Sierra Leone. Det er en blød udfasning på 3 år, hvor kirken skal styrkes, så de selv kan føre arbejdet videre eller indgå i nye partnerskaber.