Sundhedsgruppen

Sundhedsgruppen arbejder med sygdomsforebyggelse i vores partnerlande. I tæt samarbejde med vores partnerkirker arbejder gruppen på at forbedre det eksisterende sundhedsarbejde i kirkerne til gavn for lokalbefolkningen i øde områder, hvor der ofte er mangel på behandlingstilbud af ordentlig kvalitet.

Gruppen yder økonomisk støtte og faglig sparring til vores partnerkirker og består af frivillige med sundhedsfaglig baggrund (Læger, jordemødre, sygeplejersker).

Aktuelt

Aktuelt fokuserer arbejdet sig på at hjælpe Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun. Kirken har 4 sundhedscentre og et hospital i den nordlige del af Cameroun, en region hvor kvaliteten af sundhedshjælp generelt er ringe og der ofte er langt til nærmeste center.
Gruppen står bl.a. for afsendelse af en container med indsamlet brugt sundhedsudstyr, som skal hjælpe til at øge behandlingsmulighederne på kirkens klinikker.

Ligeledes har gruppen igangsat en ekstern evaluering af kirkens sundhedsarbejde inkl. hvert enkelt center mhp. at identificere områder hvor vi kan sætte yderligere ind for at sikre god adgang til kvalificeret sundhedshjælp for lokalbefolkningen.

Merete Værge var volontør i Cameroun og øjenvidne til behovene der:

“Jeg vil aldrig glemme det syn, der mødte os i Cameroun. Læger og sygeplejersker stod med tårer i øjnene og sagde: ”Hjælp os, så vi kan hjælpe vores patienter”. De havde næsten intet at gøre godt med – lægerne og andet sundhedspersonale arbejdede i deres eget tøj, som de havde taget på hjemmefra, og det blev nok ikke skiftet i løbet af dagen. Et sted skulle personalet gå 300-400 meter for at hente vand til patienterne, og de kvinder, der fødte på hospitalerne, lå nogle steder på papstykker. Så det vil gøre en kæmpe forskel, når hospitalerne og sundhedsklinikkerne får en masse professionelle kitler og sengelinned fra Elis”, siger Merete Værge.

Læs denne omtale af projektet fra en af sponsorerne af sundhedsudstyr her >>

Støt det vigtige arbejde

Tidligere har gruppen

  • Indsamlet midler til at uddanne en sygeplejerske, som nu arbejder på kirkens sundhedscenter i Houpou, Cameroun.
  • Indsamlet midler til termometre, som blev sendt til vores partner i Sierra Leone til brug under Ebolakrisen.
  • Udarbejdet oplysningsmateriale til præsteskolen i Cameroun mhp. sygdomsforebyggelse i lokalbefolkningen.

Hvordan arbejder vi?

Gruppen mødes som udgangspunkt 4-6 gange årligt og er et hyggeligt arbejdsfællesskab med fokus på vores fælles interesser indenfor sundhed og Afrika.

Vi mødes i private hjem, starter med at spise sammen, hvorefter vi holder møde og arbejder koncentreret sammen nogle timer.
Der er altid plads til grin og et ekstra medlem!

Så hvis du ligeledes interesserer dig for sundhed og Afrika er du velkommen til at kontakte Mission Afrikas sekretariat eller Tinne Hornstrup for at høre mere.