DET FÅR DU UD AF MEDLEMSKABET

  • Du modtager Mission Afrikas blad 4 gange årligt, så du kan læse om det, medlemmer, givere og frivillige muliggør i Afrika og Mellemøsten.

  • Du vælger selv hvilke nyhedsmails, du ønsker at modtage.

  • Du får tilbud om at deltage i særlige arrangementer og aktiviteter.

  • Som medlem er du med i rygraden i Mission Afrikas formelle organisation, og har stemmeret til repræsentantskabsmødet. Du kan præge Mission Afrikas fremtid.

DIT MEDLEMSKAB HAR BETYDNING

  • Som medlem af Mission Afrika bliver du en del af et stort folkekirkeligt fællesskab, der arbejder for at dele den kristne tro og forbedre levevilkårene for nogle af verdens fattigste.

  • Dit medlemskab er med til at sikre, at Mission Afrika er godkendt ved SKAT, hvilket muliggør at Mission Afrikas givere kan få fradrag for deres gaver.

  • Kontingentet er 200 kr. årligt // Men kun 75 kr. hvis du er under 25 år.

TAG DET NÆSTE SKRIDT – BLIV MEDLEM I DAG