CAMEROUN

Nye tider og spændende muligheder i et stærkt partnerskab

25 års følgeskab mellem Mission Afrika og den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC) har har skabt et solidt og tillidsfuldt fundament for vækst og samfundsforvandling. Kirken er velorganiseret og har vækstambitioner og -potentiale.

Mission Afrika har siden 1997 samarbejdet med kirken om forkyndelse, uddannelse, hjælp til gadebørn og fred og forsoning mellem kristne og muslimer. Kirkens 200.000 medlemmer er fordelt på over 1.000 menigheder.

Det er især kirkens freds- og forsoningsarbejde i byen Mora ved grænsen til Nigeria, der falder i øjnene. Her i Boko Haram-land er det lykkedes at samle en komité af ledere fra kirker, moskéer og myndigheder for at vise det konfliktramte område, at man kan være venner, besøge hinanden og hjælpes ad, selv om man er meget forskellige.

Derudover støtter Mission Afrika et gadebørnsarbejde i Garoua, hvor 24 børn får mulighed for et hjem væk fra gaden og for at få en uddannelse. 88 evangelister arbejder for at styrke kirkens aktiviteter i fem regioner, og 16 teologistuderende, hvor 2 af dem er fra Mali, er under uddannelse til at komme ud i kirkerne i landet. Teologistudiet flytter til universitetsbyen, fra Kaele til Maroua, hvor de studerende får større mulighed for at indgå i et studiemiljø.

Projekter vokser ud af kirken, hvor engagementet er stort. Ét af de projekter er Euroshop, som har vist sig at være succesfuld i Mali. Derfor er butikken også startet op i Cameroun med stor succes allerede. Butikken sælger overskudstøj fra danske virksomheder i god kvalitet. I både Mali og Cameroun er der efterspørgsel efter tøj i god kvalitet af den voksende middelklasse. Butikken i Cameroun er næsten allerede tom, da det meste af tøjet er solgt.

Behov for nødhjælp

Cameroun er et land, der er ramt på mange punkter. I 2021 sendte vi midler af sted til to nødhjælpsprojekter i Cameroun. Det første drejede sig om en etnisk konflikt i Nordcameroun i Logone Birni distriktet, hvor fiskere og hyrder er kommet i konflikt. Det skyldes blandt andet, at Logone floden er ved at tørre ud på grund af klimaforandringer. Fiskerne laver kunstige søer, hvor de graver huller og tilbageholder vandet for at fange fisk – det sker dog, at hyrdernes dyr falder i og kan brække benene, når de skal drikke af vandet. Konflikten eskalerede og spredte sig til flere andre landsbyer, hvor der blev forårsaget store materielle skader. Det har ført til dødsfald, ødelæggelse af huse og fordrevne folk fra landsbyerne.

Kirken har ønsket at række ud til de fordrevne i denne svære tid. Den er veletableret blandt den arabiske befolkning og ønsker at skabe dialog og bro hertil. Derfor har kirken rakt ud til 300 husstande med børnetøj, mad, måtter og penge til hjælp.

En kvinde, der er blevet hjulpet, fortæller: ”Mange tak til dem, der har sendt os denne hjælp. Jeg er overvældet og fyldt af glædes. Projektet her har reddet vores liv. Vi mistede alt da vores huse brændte ned. Men i dag har vi håb og smil. Mange, mange tak.”

kvinde

Det andet projekt afhjælper store behov forårsaget af en kombination af klimaforandringer, Covid-19 og terrorangreb, som har gjort, at Nordcameroun har været præget af hungersnød. Der er mangel på nedbør, hvilket fører til tørke, og elefanter og insekter har ødelagt mange marker. Antallet af angreb forårsaget af Boko Haram er fordoblet, og det har ført til et stort antal fordrevne personer. Derudover har Covid gjort, at det har været vanskeligt at forsyne de lokale markeder med fødevarer.

Det har ført til hungersnød, som påvirker de mest udsatte; enker, forældreløse børn, handicappede og syge. Nødhjælpsprojektet rakte ud til enker, ammende mødre, gravide, handicappede og andre udsatte husstande. Der er blevet delt mad ud til de trængte og hjulpet med sæbe og opmærksomhed omkring Covid-19.

Volontører til Cameroun

Der er godt gang i volontørudsendelserne til Cameroun. I 2021 havde vi hele 8 volontører sendt af sted: 4 til Garoua og 4 til Yaoundé.

Julie Mølgaard Hansen var en af dem, der var af sted. Hun fortæller om oplevelsen:

“At være volontør er virkelig en spændende oplevelse! Man lærer så mange nye ting om en fremmed kultur og om sig selv! Det er så interessant at lære kulturen at kende gennem nye relationer, kirke og de opgaver vi har! Alt i alt er det bare super fedt at være volontør!”

I foråret 2022 havde vi 4 volontører af sted. De arbejder på gadehjemmet POTS og hjælper til med kirkens aktiviteter.

Storbyevangelisation

Mission Afrika har i samarbejde med EFLC i Cameroun stort fokus på storbyevangelisation. Tidligere var evangelisationsarbejdet primært i små landsbyer, men i dag handler det i høj grad om storbyer, hvor tilgangen kan være en anden. Læs mere om arbejdet og dets udfordringer her >>

Gadebørnsprojekt

Et ensomt liv på gaden 

Børn, der er endt på gaden og må klare sig selv. Derude, hvor den stærkeste overlever, og hvor kriminalitet ofte er den eneste udvej. Børn, der længes efter en rigtig fremtid med skolegang og familieliv. Sådan er vilkårene for nogle børn i storbyen Garoua i Cameroun.  

Kirken tager ansvar – og vi hjælper 

Men de kan få hjælp, takket være et hjem drevet af Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun, og Mission Afrika har derfor sendt volontører til kirken, for at hjælpe med at udvikle et velfungerende gadebørnsprojekt. Mange tidligere gadebørn er derfor gennem tiden blevet hjulpet til et bedre liv med et rigtigt hjem, faste strukturer og vigtigst af alt: kærlighed. Den får de både af det faste tilknyttede personale og danske volontører.  

Volontørernes primære opgave er at hjælpe med at sprede glæde og lave aktiviteter for børnene. I foråret 2022 har Mission Afrika sendt tre volontører af sted til Cameroun. Om arbejdet siger de blandt andet: “Som volontør får vi en masse oplevelser. Vi mærker tydeligt og er positivt overraskede over, at det, vi gør, gavner andre, men i lige så høj grad os selv. Både på skolerne, hvor vi underviser og hos drengene på POTS, er det fantastisk at mærke alt det, vi kan give hinanden. Gæstfriheden og åbenheden gør, at vi altid føler os velkomne. Vi glæder os også over, at vi på trods af forskelle mellem Cameroun og Danmark kan mødes i fællesskabet om Gud.” 

En holistisk tilgang til børneliv 

Udover tid til leg og hjælp til skolegang, sørger kirken også for at børnene lærer at indgå i almindelige sociale relationer og lærer dem om Guds kærlighed, for derigennem at opbygge et sundt selvbillede for hvert enkelt barn.  

Kirkens personale søger først at rejse med børnene tilbage til deres familier, for at hjælpe dem med at forsone brudte relationer, men når det ikke lykkes, får de en plads på børnehjemmet.  

Hjælpen fortsætter 

Tidligere volontører har efter hjemkomst til Danmark engageret sig i i Pearls of the Street, en frivillig projektgruppe, der gennem Mission Afrika følger gadebørnsarbejdet, bidrager til dets udvikling og samler penge ind til det. På grund af projektgruppens arbejde, har de tidligere gadebørn i dag fx fået et stort hus, de kan kalde deres hjem.