Mødet med storbyen stiller større krav til præsterne

– Det har ændret mit trosliv meget at komme fra landsbyen til storbyen, fortæller Albert, der er præst i den camerounske storby Yaoundé. Han uddyber: De udfordringer, jeg har mødt, har gjort, at jeg søger dybere ind i min tro.

I byen Yaoundé går det stærkt. Biler dytter og kæmper sig frem i den myldrende trafik. Her bor omkring 2,5 mio. mennesker, og to af disse er præsterne Albert og Jean Pierre, der begge på egen hånd har oplevet forskellene mellem mission i landsbyen og storbyen. Og det er ikke små ligegyldige forskelle.
Mødet med storbyen kaster præsterne ud på dybt vand, men ude på det dybe vand fortæller præsterne om, hvordan de begge har oplevet Guds hjælp og er blevet styrket i troen.

Præsterne Albert og Jean Pierre i storbyen Yaounde , Cameroun

Når folk stiller spørgsmål tvinger det til ekstra eftertanke
Den største forskel på landsbyen og storbyen er, ifølge dem begge, at folk stiller flere spørgsmål.
– Her er et umætteligt krav om at høre og spørge, og det er jo i princippet sundt nok. Det stiller bare flere krav til mig, siger Albert.
Han har taget udfordringen med de mange spørgsmål op, og er selv begyndt at undersøge biblen og følge mere med i samfundet for at være klædt på til at møde de mange spørgsmål. Også Jean Pierre oplever det både som en udfordring og en styrke med de mange spørgsmål:
– Jeg skal hele tiden undersøge og blive klogere på min egen tro og Bibelen, så jeg kan svare på folks spørgsmål. Gør jeg ikke det, mister jeg folkene i menigheden. Det er utrolig dannende for mig selv personligt, og har været med til at udvikle min egen tro.

Ustabilitet og travlhed
En anden udfordring, de ikke før havde mødt, er ustabiliteten. Mange mennesker bor kun i storbyen i en periode enten på grund af studie eller arbejde, så hvor deres menigheder i landsbyen førhen altid bestod af de samme mennesker, oplever de nu en omskiftelig menighed, hvor folk kommer og går. Det betyder, at kirken må være hurtig til at tage imod nye.

Albert fortæller, at i hans kirke er de derfor meget organiseret omkring det.
– Efter hver gudstjeneste bliver der spurgt til, hvem der er nye, og så bliver der sunget for dem. Det gør vi fordi vi gerne vil, at de skal føle sig velkomne, og for at vi kan se hvem de nye er, som vi skal gøre en ekstra indsats for at få til at føle sig velkomne.

Jean Pierres oplevelse er, at folk i storbyen generelt ikke har meget tid, så derfor er det vigtigt for ham at være standhaftig.
– Det handler om at sætte kirken på dagsorden og huske folk på kirken og de vigtigste ting i livet. I travlheden og hverdagen kan man glemme det, siger Jean Pierre.
Han mener, at mange folk i storbyen har travlt med at tjene penge, hvilket sammen med alkohol er nogle af de fristelser, Albert oplever, der leder flere på afveje. Fristelser som kirken ikke lukker øjnene for.
– Vi arbejder for, at kirken skal være et godt eksempel og være stærk. Og være ekstra synlig! Vi gør meget ud af at møde dem som går den forkerte vej, og vise dem en bedre vej, tilføjer Albert.

Søger styrke i bønnen
De nye udfordringer i mødet med storbymission har været hårde for både Jean Pierre og Albert. Det har tvunget dem til at søge styrke hos Gud.
– Om aftenen lukker jeg mig inde på mit kontor for at læse og bede. Det giver mig styrke, fortæller Jean Pierre. For Albert er bønnen også kommet til at fylde mere, fordi det hjælper ham til at holde håbet oppe, når udfordringerne synes uoverskueligt store.

Til os i Danmark, der måske kan nikke genkendende til mange af udfordringerne, har Albert og Jean Pierre flere gode råd. Det vigtigste er at lægge det over i Guds hænder. Derudover har det været en hjælp for Albert at sætte konkrete mål for f.eks. hvor mange aktiviteter han vil, at kirken skal lave på et år. Og så understreger han, hvor vigtigt det er at forstå de folk, man ønsker at møde.
– Hvis jeg forstår tankegangen kan jeg bedre støtte og styrke deres kristne tro.

Mens bilerne stadig dytter og minder om hverdagens travlhed udenfor det stille præstekontor, pointerer Jean Pierre, at det er vigtigt at minde folk om at sætte tid af til Gud i den travle hverdag, for det er der styrken og overskuddet findes.

Af Kristina Eskildsen