Ledelsesteam

Mission har altid været min passion: Flere må høre det befriende budskab om Jesus. Kun i hans kærlighed er vi som mennesker sat virkelig fri til at leve og tjene andre

“Hvor er det fantastisk at arbejde med 1.700 dygtige frivillige, der brænder for sagen. I Mission Afrika Genbrug handler alt om nyt liv.”

(Ny tekst kommer)

Fundraising- og økonomiteam

(Ny tekst kommer)

“Det er luksus at have en arbejdsplads, hvor Jesus er det bærende element, og hvor man kan være med til at gøre en forskel.”

"Jeg har altid arbejdet i virksomheder, hvor der kun var fokus på resultatet. I Mission Afrika spiller det menneskelige en vigtig rolle."

PIA
KRUSE

(Seniormedarbejder)
+45  86 72 50 50

“Jeg har altid arbejdet i virksomheder, hvor der kun var fokus på resultatet. I Mission Afrika spiller det menneskelige en vigtig rolle.”

Netværksteam

Jeg brænder for at åbne vinduer til verden, så mennesker får lyst til og mulighed for at investere i noget større end sig selv.

“Jeg brænder for at forbinde den danske og den globale kirke. Vi kan velsigne hinanden med forskellige perspektiver på Gud.”

“Jeg er en del af et internationalt fællesskab i min lokale kirke, og det bånd som Kristus binder os sammen med – på tværs af kulturer – er stærkt og værdifuldt. Jeg har brug for den berigelse, og den møder jeg i Mission Afrika.”
“Jeg længes efter at se flere mennesker møde Jesus og møde hinanden på tværs af lande og kulturer. Vi kan lære så meget af hinanden og se forskellige sider af Gud gennem hinanden. Moderne mission går to veje.”

Genbrugsteam

”Hvor er det fantastisk at arbejde med 1.700 dygtige frivillige, der brænder for sagen. I Mission Afrika Genbrug handler alt om nyt liv.”

”Jeg trives i et miljø, hvor jeg møder og hjælper de frivillige. At se deres dedikation gør, at jeg gladelig står op og går på arbejde."
“Jeg elsker når “smid-væk-og-køb-nyt-kulturen” udfordres og vi via genbrugsarbejdet kan skaffe midler der bruges til at skabe positive forandringer i verden.”
“Jeg elsker når “smid-væk-og-køb-nyt-kulturen” udfordres og vi via genbrugsarbejdet kan skaffe midler der bruges til at skabe positive forandringer i verden.”
"Jeg er taknemmelig for at få lov til at være med i Guds riges arbejde i Mission Afrika. Vores genbrugsbutikker har fællesskaber som gavner de frivillige, hvor overskuddet samtidig hjælper mennesker i nød i andre dele af verden."
”Jeg elsker, at vi kan være med til at støtte, opmuntre, udvikle, udveksle og selv lære lige der hvor vestens overflod bliver til gavn for verdens mest udsatte.”

Partnerteam

”Jeg værdsætter samarbejdet med kirker og organisationer i Afrika, hvor mennesker opbygges til deres fulde potentiale.”

”I Mission Afrika får jeg lov til at arbejde med den grænseløse mission og for at mennesker må opleve at de har værdi.”

”Jeg kan lide at træde ind i nye ”kulturelle bokse”, hvor jeg kan modtage og videregive læring om livet og Gud.”

Mission Afrika Youth

Guds mission er SÅ vigtig, og jeg føler mig så velsignet, at jeg får lov til at arbejde med at udvikle og udruste unge til at gå og være i Mission.

Mission Afrika er ikke bare en arbejdsplads, men et sted med plads til udvikling og udfordringer samtidig med, at der bliver gjort en mærkbar forskel.

Udsendte

Jeg brænder for at dele evangeliet med folk som ellers ikke har mange muligheder for at høre om hvad Jesus har gjort for dem.

Brory er ansat som Development Officer i SAT-7 i et år. Han rejste til Cypern d. 16. januar 2022.

Sara har været på SAT-7 men arbejder nu ud fra Aarhus