Ledelsesteam

“I Mission Afrika kan jeg være katalysator for at mennesker kan tage imod Kristus i den kontekst og kultur, der er deres.”

“Hvor er det fantastisk at arbejde med 1.700 dygtige frivillige, der brænder for sagen. I Mission Afrika Genbrug handler alt om nyt liv.”

(Ny tekst kommer)

Fundraising- og økonomiteam

(Ny tekst kommer)

“Det er luksus at have en arbejdsplads, hvor Jesus er det bærende element, og hvor man kan være med til at gøre en forskel.”

"Jeg har altid arbejdet i virksomheder, hvor der kun var fokus på resultatet. I Mission Afrika spiller det menneskelige en vigtig rolle."

PIA
KRUSE

(Seniormedarbejder)
+45  86 72 50 50

“Jeg har altid arbejdet i virksomheder, hvor der kun var fokus på resultatet. I Mission Afrika spiller det menneskelige en vigtig rolle.”

“Jeg brænder for at forbinde den danske og den globale kirke. Vi kan velsigne hinanden med forskellige perspektiver på Gud.”

Netværksteam

Jeg brænder for at åbne vinduer til verden, så mennesker får lyst til og mulighed for at investere i noget større end sig selv.

“Jeg er en del af et internationalt fællesskab i min lokale kirke, og det bånd som Kristus binder os sammen med – på tværs af kulturer – er stærkt og værdifuldt. Jeg har brug for den berigelse, og den møder jeg i Mission Afrika.”
“Jeg længes efter at se flere mennesker møde Jesus og møde hinanden på tværs af lande og kulturer. Vi kan lære så meget af hinanden og se forskellige sider af Gud gennem hinanden. Moderne mission går to veje.”

Jeg brænder for at skabe forståelse for Afrika, og give kendskab til vores kristne brødre og søstre rundt om i verden.

“Jeg elsker at være en del af Guds mission, om det er i Afrika, Danmark eller et andet sted. Jeg brænder for at missionen hele tiden er i forandring, for hvor kan vi lære meget af hinanden på tværs af kulturer og nationaliteter.”

Genbrugsteam

”Hvor er det fantastisk at arbejde med 1.700 dygtige frivillige, der brænder for sagen. I Mission Afrika Genbrug handler alt om nyt liv.”

”Jeg trives i et miljø, hvor jeg møder og hjælper de frivillige. At se deres dedikation gør, at jeg gladelig står op og går på arbejde."
“Jeg elsker når “smid-væk-og-køb-nyt-kulturen” udfordres og vi via genbrugsarbejdet kan skaffe midler der bruges til at skabe positive forandringer i verden.”
“Jeg elsker når “smid-væk-og-køb-nyt-kulturen” udfordres og vi via genbrugsarbejdet kan skaffe midler der bruges til at skabe positive forandringer i verden.”
Jeg er taknemmelig for, at mit arbejde kan bidrage til noget større for verden. Både det bæredygtige i genbrugsbutikker, og især vores arbejde rettet mod Afrika.

Partnerteam

”Jeg værdsætter samarbejdet med kirker og organisationer i Afrika, hvor mennesker opbygges til deres fulde potentiale.”

”Jeg værdsætter samarbejdet med kirker og organisationer i Afrika, hvor mennesker opbygges til deres fulde potentiale.”

”Jeg kan lide at træde ind i nye ”kulturelle bokse”, hvor jeg kan modtage og videregive læring om livet og Gud.”

Jeg er glad for at arbejde i en organisation hvor høj faglighed, langsigtede perspektiver, samt plads til at det enkelte menneske. Vi lærer af hinanden – og bliver bedre i fællesskab.

Jeg drømmer om at være med til at skabe et rigtig godt samarbejde med migrantkirkerne i vores land.

Jeg er vild med kultur møder og Mission Afrika er en organisation, hvor der er plads til mennesker med forskelligheder og store drømme. Jeg drømmer om at være med til at skabe og styrke relationer og fællesskab med unge mennesker i Afrika.

Mission Afrika Youth

“Mission Afrika er en organisation, der gør en forskel – også i det lange løb. Der er liv og sjæl og plads til at være!”

Guds mission er SÅ vigtig, og jeg føler mig så velsignet, at jeg får lov til at arbejde med at udvikle og udruste unge til at gå og være i Mission.

Mission Afrika er ikke bare en arbejdsplads, men et sted med plads til udvikling og udfordringer samtidig med, at der bliver gjort en mærkbar forskel.

Udsendte

Joel har været volontør for SAT-7 på Cypern i 1,5 år. Han er udsendt som korttidsmissionær af Mission Afrika. Han står bag produktionen af programmerne

Frederikke (Rikke) Vestergaard er sygeplejerske og har arbejdet i med og på sundhedsklinikker i Nigeria i mange år

Lene Skovmark underviser på præsteskolen i Kaele i det nordlige Cameroun. Hun har tidligere været udsendt som sygeplejerske til Mission Afrikas sundhedsklinik i Centralafrika.

Anne Theresa har været i Cameroun rigtig mange gange. Hun er uddannet læge og skal igen til Cameroun for at hjælpe til med sundhedsarbejdet.