Ledelsesteam

Mission har altid været min passion: Flere må høre det befriende budskab om Jesus. Kun i hans kærlighed er vi som mennesker sat virkelig fri til at leve og tjene andre

(Ny tekst kommer)

Fundraising- og økonomiteam

(Ny tekst kommer)

“Det er luksus at have en arbejdsplads, hvor Jesus er det bærende element, og hvor man kan være med til at gøre en forskel.”

"Jeg har altid arbejdet i virksomheder, hvor der kun var fokus på resultatet. I Mission Afrika spiller det menneskelige en vigtig rolle."

PIA
KRUSE

(Seniormedarbejder)
+45  86 72 50 50

“Jeg har altid arbejdet i virksomheder, hvor der kun var fokus på resultatet. I Mission Afrika spiller det menneskelige en vigtig rolle.”

Netværksteam

Jeg brænder for at åbne vinduer til verden, så mennesker får lyst til og mulighed for at investere i noget større end sig selv.

Louise arbejder med at skabe kontakt til menigheder, missionshus, skoler m.m. for at øge interessen for Mission Afrikas arbejde.

Genbrugsteam

”Jeg trives i et miljø, hvor jeg møder og hjælper de frivillige. At se deres dedikation gør, at jeg gladelig står op og går på arbejde."
“Jeg elsker når “smid-væk-og-køb-nyt-kulturen” udfordres og vi via genbrugsarbejdet kan skaffe midler der bruges til at skabe positive forandringer i verden.”
“Skønt med bæredygtighed og genbrug – især fordi det i Mission Afrika bliver omsat til fantastiske projekter i Afrika.”
"Jeg er taknemmelig for at få lov til at være med i Guds riges arbejde i Mission Afrika. Vores genbrugsbutikker har fællesskaber som gavner de frivillige, hvor overskuddet samtidig hjælper mennesker i nød i andre dele af verden."
“Jeg elsker at være en del noget hvor bæredygtighed i Danmark bliver til hjælp for verdens fattigste – det gi’r mening.”
”Jeg elsker, at vi kan være med til at støtte, opmuntre, udvikle, udveksle og selv lære lige der hvor vestens overflod bliver til gavn for verdens mest udsatte.”

Partnerteam

”Jeg værdsætter samarbejdet med kirker og organisationer i Afrika, hvor mennesker opbygges til deres fulde potentiale.”

”I Mission Afrika får jeg lov til at arbejde med den grænseløse mission og for at mennesker må opleve at de har værdi.”

Mission Afrika Youth

Guds mission er SÅ vigtig, og jeg føler mig så velsignet, at jeg får lov til at arbejde med at udvikle og udruste unge til at gå og være i Mission.

Udsendte

Jeg brænder for at dele evangeliet med folk som ellers ikke har mange muligheder for at høre om hvad Jesus har gjort for dem.

Sara har været på SAT-7 men arbejder nu ud fra Aarhus