Aarhus-læge besøgte kirkens sygehus og klinikker i Cameroun

Anne-Mette Frederiksen, der er med i Sundhedsprojektgruppen i Mission Afrika, besøgte i januar 2024 Cameroun. Mission Afrikas sunhedsprojektgruppe består af sundhedsfaglige frivillige, som ønsker at bidrage til forbedring af forholdene i de sygehuse og klinikker vores partnerkirker i Afrika driver. Anne-Mette Frederiksen, der er læge