Mission Afrika støtter den lokale kirke der bringer akut hjælp og håb.

I de lande, Mission Afrika arbejder i, er klimaforandringer, naturkatastrofer og menneskers indbyrdes kampe desværre årsag til mange katastrofer. Omkostningerne er store i form af tabte liv, ødelagt levebrød, ødelagt infrastruktur og knuste drømme. Der er brug for hjælp på mange fronter for at indgyde tro og håb til at genopbygge liv og samfund.

I vores partnerlande er der ofte små kirker og moskeer at finde selv i de mest utilgængelige områder. Kristne menigheder er til stede derude, hvor en stor del af de fattigste lever. Steder, hvor regeringsmedarbejdere og store internationale organisationer sjældent kommer.

Kirken spiller en aktiv rolle i lokalsamfundene og har opbygget tillid og troværdighed. Derfor er de en vigtig aktør i katastrofesituationer. Kirken er nemlig til stede, før katastrofen rammer, og de er der også længe efter, at nødsituationen er overstået. Kirkens medlemmer kender deres naboer og har været med i livets op og nedture i deres nærområde. Derfor kan de spille en afgørende rolle i katastrofesituationer.

Hvor nogle måske mener, at ”religion er problemet”, så viser praktisk erfaring, at religion og en trosbaseret nødhjælpsindsats tværtimod er en støtte og en stor hjælp til mennesker i krise.

I mange udviklingslande er tilliden til religiøse ledere meget højere end til politikere. Præster og kristne ledere kan dermed påvirke den offentlige debat og sætte retfærdighed og fred på dagsordenen. Den direkte kontakt med mennesker hver uge betyder også, at kirker har en unik mulighed for at dele vigtig information med alle samfundsgrupper. Mange religiøse ledere har altså en positiv indflydelse lokalt og samfundsmæssigt.

Hvis en præst engagerer sig i en sag, vil der blive lyttet. Præster, der for eksempel taler imod vold mod kvinder, informerer om hiv, ebola eller coronavirus, eller er fortaler for inklusion af mennesker med handicap, vil kunne rokke ved fastgroede overbevisninger og dermed ændre praksis, så befolkningen er stærkere rustet til at håndtere modgang. Her er kirker med til at danne grobund for en positiv og bæredygtig udvikling.

En hjælp til selv at tage ejerskab for fremtiden

I Mission Afrika er vi optaget af at drive mission og bidrage til nødhjælp på en måde, hvor vi ikke kommer ind udefra som bedrevidende eller overstyrende.
Vi værdsætter erfaring og praksis hos dem, der allerede bor og arbejder i samfundene. Derfor arbejder vi med langvarige partnerskaber båret af gensidig respekt og tillid og formidler nødhjælp gennem vores partnere. Vi skal altid være villige til at lytte og lære af hinanden.
På den måde bliver nødlidende mennesker ikke bare passive modtagere, men inddrages og bliver dermed væsentlige aktører i den samfundstransformation, som der er så hårdt brug for, og som de også selv længes efter.