MALI

Mission Afrika samarbejder med kirken i Cameroun om udsendelse af missionærfamilier til Mali og projekter til landsbyudvikling og kvinders selvforsørgelse. 

Mission Afrika tilbyder sammen med Luthersk Brødremission i Mali mikrolån til kvinder, der vil opdrætte geder og jordnødder til smør for at forsørge deres familier. Kvinderne oplæres også i sæbeproduktion og landbrug. I dag kan kvinderne bidrage til familiens økonomi, sende deres børn i skole og tilbagebetale deres lån.

Siden 2008 har Mission Afrika støttet de missionærfamilier, der er rejst fra Cameroun for at bidrage til kirkerne i Mali (en protestantisk kirke i landet og den lutherske kirke med 22 menigheder). I et samarbejde mellem Mission Afrika og EFLC blev det nye missionsselskab Mission Fraternelle Lutherienne au Mali (MFLM) stiftet i 2011. Missionsselskabets bestyrelse blev sammensat med repræsentanter fra Mission Afrika og EFLC og en lokal repræsentant fra Mali.

Missionærerne, der rekrutteret, uddannet og udsendt af EFLC, har plantet 10 nye menigheder og styrket otte eksisterende kirker. De uddanner præster, deltager i fredsprojekter og uddeler nødhjælp. MFLM har endvidere et Danida-støttet projekt, der arbejder med landsbyudvikling og kvinders selvforsørgelse.

Stærke kvinder – stærke lokalsamfund

I Mali har den lutherske brødremission (MFLM) særligt fokus på landsbyudvikling med kvinder i centrum. Kvinderne er nemlig ofte nøglen til trivsel i familien, men de har en meget dårlig stilling i samfundet og dermed dårlige muligheder for at tjene penge til familiens overlevelse. 
Derfor giver Mission Afrika dem gennem dette projekt en håndsrækning til at komme i gang med gedeavl og jordnøddeproduktion gennem mikrokredit og undervisning. 

En anden vigtig del af projektet er undervisning med særligt fokus på rettigheder. Projektet har kørt siden 2012 og vist meget gode resultater: kvinderne i projektet tjener for første gang deres egne penge og er glade for den nye viden, som gør dem i stand til at skabe positive forandringer i deres lokalsamfund. 

Samtidig tjener projektet til fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer, da kvinder på tværs af religion arbejder sammen om at lykkes med deres geder og hønsehold.  

Gedeprojekterne i både Mali og Cameroun til gavn for 1130 kvinder og deres familier. 

Gedeprojektet:  

Hver kvinde får gennem et lån mulighed for at købe geder, hjælp til dyrlæger, indhegning og opdrætningsmetoder. Når lånet tilbagebetales, giver det muligheder for endnu flere kvinder at være med i projektet. 

gedeprojekt

Kvinde med geder

Generalforsamling i lokalforeningerne

Undervisning gør en forskel

Mange kvinder, der er med i projektet, har aldrig gået i skole, eller er droppet ud tidligt. For at underbygge projektet tilbydes også skrive- og læseundervisning samt regning, så de selv kan læse og forstå kontrakter og lave små regnskab for deres egen lille produktion. Det styrker kvindernes muligheder både i forhold til gedeavl og kompostproduktionen, men også i den almindelige husholdning og handel på markederne.  

Tøjsalg styrker den lokale økonomi

Gennem butikkerne EUROSHOP i Mali har Luthersk Brødremission i Mali genereret økonomiske midler til landbrugsprojekter for kvinder.

Euroshop – bæredygtig butik

Mange store tøjproducenter har kilovis af tøj, som de efter en endt sæson ikke ved, hvad de skal gøre med. I Mali er det svært af finde tøj af ordentlig kvalitet. Det meste af det tøj, man kan købe, er tøj af dårlig kvalitet, som har været overskydende andre steder i verden. Desuden kan tøjproducenterne i Mali heller ikke følge med efterspørgslen. Der er altså større og større mangel på tøj i kvalitet – specielt fra den voksende middelklasse.

Derfor har Dooni-Dooni og Mission Afrika udviklet konceptet Euroshop, som sælger restpartier fra Danske firmaer i butikker i Mali. Dette skaber et godt overskud, som går til udviklingsprojekter i Mali og Cameroun.

Konceptet er gavnligt for alle; Tøjproducenten får tøjet ud af EU, der kommer mere og bedre tøj på markedet i Mali, og overskuddet bliver fordelt mellem Dooni-Dooni og Luthersk Brødremission i Malis projekter.

En anden fordel ved projektet er, at det bliver indtægtskabende på flere måder:
1. Overskuddet går, som nævnt, til udviklingsaktiviteter i Mali.
2. Det er også muligt for privatpersoner at købe en lille vareprøve og gå ned på det lokale marked og sælge. På den måde kan private personer, som har svært ved at skaffe føde på bordet få hjælp til selvhjælp.
3. Butikken skaber faste arbejdspladser og hjælper de ansatte med at opøve forretningsmæssige kompetencer.

Tøjet får nyt liv i Mali og Cameroun

Euroshop butikkerne ligger i Bamako, Mali og sælger dansk børnetøj, som bla. leveres af børnetøjsproducenten HRT TEXTILES fra Ikast. Tøjet er af høj kvalitet og produceret til danske mærker, men kan på grund af småfejl ikke sælges i EU. Tøjet får nu nyt liv i Mali, hvor det bidrager til at hjælpe nogle af verdens allerfattigste mennesker.

Eksempler på hvad der er blevet solgt i Euroshop butikkerne i Mali er sko, børnetøj, vinterjakker og hovedbeklædninger.