MALI

Mission Afrika støtter Luthersk Brødremission i Mali med underhold til camerounske missionærfamilier og projekter til landsbyudvikling og kvinders selvforsørgelse. 

Mission Afrika tilbyder sammen med Luthersk Brødremission i Mali mikrolån til kvinder, der vil opdrætte geder og høns for at forsørge deres familier. Kvinderne oplæres også i sæbeproduktion og landbrug. I dag kan kvinderne bidrage til familiens økonomi, sende deres børn i skole og tilbagebetale deres lån.

Gennem de seneste 12 år har Mission Afrika støttet seks missionærfamilier fra Cameroun. Missionærerne har plantet 10 nye menigheder og styrket otte eksisterende kirker. De uddanner præster, deltager i fredsprojekter og uddeler nødhjælp.

MFLM er et missionsselskab, som støtter en protestantisk kirke i landet og den lutherske kirke med 22 menigheder, hvor MFLM er til stede i de 10 med fire missionærer.

Gennem butikkerne EUROSHOP i Mali har Luthersk Brødremission i Mali genereret økonomiske midler til landbrugsprojekter for kvinder.

Stærke kvinder – stærke lokalsamfund

I Mali har den lutherske brødremission (MFLM) særligt fokus på landsbyudvikling med kvinder i centrum. Kvinderne er nemlig ofte nøglen til trivsel i familien, men de har en meget dårlig stilling i samfundet og dermed dårlige muligheder for at tjene penge til familiens overlevelse. 
Derfor giver Mission Afrika dem gennem dette projekt en håndsrækning til at komme i gang med gede- og hønseavl og kompostproduktion gennem mikrokredit og undervisning. 

En anden vigtig del af projektet er undervisning med særligt fokus på rettigheder. Projektet har kørt siden 2012 og vist meget gode resultater: kvinderne i projektet tjener for første gang deres egne penge og er glade for den nye viden, som gør dem i stand til at skabe positive forandringer i deres lokalsamfund. 

Samtidig tjener projektet til fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer, da kvinder på tværs af religion arbejder sammen om at lykkes med deres geder og hønsehold.  

Francois d’Assise Coulibaly fra Mali leder gedeprojekter i både Mali og Cameroun til gavn for 1130 kvinder og deres familier. 

Gedeprojektet:  

Hver kvinde får gennem et lån mulighed for at købe geder, hjælp til dyrlæger, indhegning og opdrætningsmetoder. Når lånet tilbagebetales, giver det muligheder for endnu flere kvinder at være med i projektet.  

Undervisning gør en forskel 

Mange kvinder, der er med i projektet, har aldrig gået i skole, eller er droppet ud tidligt. For at underbygge projektet tilbydes også skrive- og læseundervisning samt regning, så de selv kan læse og forstå kontrakter og lave små regnskab for deres egen lille produktion. Det styrker kvindernes muligheder både i forhold til gedeavl og kompostproduktionen, men også i den almindelige husholdning og handel på markederne.  

Din hjælp gør en forskel 

For 200 kr., kan vi give en kvinde en ged. Hen over 2 år, får den x antal unger, så selv om hun betaler geden tilbage, så andre kvinder kan blive en del af projektet, får hun et overskud, så hun kan betale for medicin og skolegang til sine børn. 

Europshop – bæredygtig butik

Mange store tøjproducenter har kilovis af tøj, som de efter en endt sæson ikke ved, hvad de skal gøre med. I Mali er det svært af finde tøj af ordentlig kvalitet. Det meste af det tøj, man kan købe, er tøj af dårlig kvalitet, som har været overskydende andre steder i verden. Desuden kan tøjproducenterne i Mali heller ikke følge med efterspørgslen. Der er altså større og større mangel på tøj i kvalitet – specielt fra den voksende middelklasse.

Derfor har Dooni-Dooni og Mission Afrika udviklet konceptet Euroshop, som sælger restpartier fra Danske firmaer i butikker i Mali. Dette skaber et godt overskud, som går til udviklingsprojekter i Mali og Cameroun.

Konceptet er gavnligt for alle; Tøjproducenten får tøjet ud af EU, der kommer mere og bedre tøj på markedet i Mali, og overskuddet bliver fordelt mellem Dooni-Dooni og Luthersk Brødremission i Malis projekter.

En anden fordel ved projektet er, at det bliver indtægtskabende på flere måder:
1. Overskuddet går, som nævnt, til udviklingsaktiviteter i Mali.
2. Det er også muligt for privatpersoner at købe en lille vareprøve og gå ned på det lokale marked og sælge. På den måde kan private personer, som har svært ved at skaffe føde på bordet få hjælp til selvhjælp.
3. Butikken skaber faste arbejdspladser og hjælper de ansatte med at opøve forretningsmæssige kompetencer.

Euroshop butikkerne

Euroshop butikkerne ligger i Bamako, Mali og sælger dansk børnetøj, som bla. leveres af børnetøjsproducenten HRT TEXTILES fra Ikast. Tøjet er af høj kvalitet og produceret til danske mærker, men kan på grund af småfejl ikke sælges i EU. Tøjet får nu nyt liv i Mali, hvor det bidrager til at hjælpe nogle af verdens allerfattigste mennesker.

Eksempler på hvad der er blevet solgt i Euroshop butikkerne i Mali er sko, børnetøj, vinterjakker og hovedbeklædninger.

Evangelisering: nye tiltag

I løbet af 2019 har der været mange aktiviteter i gang, når det gælder evangelisation. I 2019 har Mission Afrika i samarbejde med MFLM (Luthersk Brødremission i Mali) fået øje på nye muligheder for at komme længere ud med evangeliet. Nogle af vore missionærer har været på besøg i Burkina Faso for at afdække potentialet for et samarbejde med lokale menig-heder. Dette arbejde er fortsat i proces.

Missionærfamilier i Mali

Mission Afrika støtter fem missionærfamilier, der er udsendt fra Cameroun til Mali. De afholder gudstjenester, underviser, planter ny menigheder, laver aktiviteter, som hjælper lokale med at generere indtægter og hjælper, hvor de kan. Den politiske og religiøse situation i Mali er ikke særlig stabil. Sikkerhedshensyn påvirker, hvor langt præsterne kan komme ud til nye områder. Men missionærfamilierne er vedholdende og dygtige og kan se, at deres arbejde bærer frugt.

Euroshop

Vores genbrugsbutikker i Mali har været udfordret af mangel på købekraft i befolkningen og har derfor været nødt til at være kreative og tænke nye ideer ind, så det stadig kan løbe rundt og give overskud til missionærernes sociale arbejde og arbejdet med kvinderne.

Fakta

Den protestantiske kirke består af 33 menigheder, og MFLM er til stede i tre af dem med to missionærer. Et vigtigt missionsredskab er Jesus-filmen. Missionærerne har været på 916 evangelisationsture, organiseret 32 evangeliseringskampagner. 59 er konverteret til kristendommen. 177 er døbt. Mali har knap 18 millioner indbyggere. 94,8% er muslimer, og kun 2,4% er kristne. Resten er animister. 67% af befolkningen er under 24 år. Mission Afrika har i 2019 støttet MFLM med 1.027.386 kr.