Nødhjælp sendt fra Danmark i forbindelse med oversvømmelser 

“Først kom Boko Haram, og så kom flodbølgen,” siger en fortvivlet mand fra det nordlige Nigeria. ”Det der smerter mig mest er, at vandet har taget mine og mine børns papirer og uddannelsescertifikater.” 

Regntiden i 2022 viste sig fra sin vedholdende og aggressive side. Voldsomme oversvømmelser i Nigeria har påvirket 34 af 36 delstater. 3,2 millioner mennesker er ramt. Huse er skyllet væk, landsbyer er blevet ubeboelige og skoler er lukket på stribe. 569,000 hektarer landbrugsjord er ødelagt. 1,4 mio. mennesker er internt fordrevne. 

Den nigerianske flåde er i fuld gang med rednings- og nødhjælpsaktioner fra officiel side, og mange kirker og organisationer samler ind og bidrager alt, hvad de kan til ofrene.

Ærkebiskop Musa Panti Filibus, LCCN (Kristi Lutherske Kirke i Nigeria) var i efteråret 2022 særdeles aktiv med at mødes med repræsentanter for lokalsamfundene i kirkens område i Nordnigeria for at tale om, hvilke muligheder der var for at bistå nødstedte. Kirkens sekretariat har i samarbejde med lokale præster kortlagt behovene, og der er blevet uddelt nødhjælp i det omfang, det kunne lade sig gøre. Mange kirker er også blevet beskadiget, og menighederne udtrykker, at de blev både overrasket og chokeret over oversvømmelsernes omfang. Fire ud af LCCN’s ni stifter er hårdt ramt. Mange er flygtet og bor nu hos familiemedlemmer i mere sikre områder. 

Vandstanden falder men faren for sygdomme stiger

Mission Afrika har sendt 150.000 kr. afsted til kirkens nødhjælpsarbejde. Nu er vandene langsomt ved at trække sig tilbage, men der er mange steder, hvor kolera, malaria og tyfus breder sig hurtigt. Så der er akut brug for hjælp til både basale fornødenheder og hygiejne, og genetablering af ødelagte hjem. Det har været en prioritet at involvere flere i beslutningsprocesserne omkring fordeling af nødhjælp, så både kristne, muslimer og lokalkendte ledere sidder i hjælpekomiteen. 1500 mennesker har fået gavn af de midler, der er blevet sendt.

Ifølge den nigeriansk avis The Guardian risikerer 25 mio. nigerianere at havne i hungersnød i 2023. Landbrug og virksomheder i store dele af landet er ramt hårdt på produktionsevner, så den økonomiske krise koblet med fødevaremangel risikerer at få drastiske konsekvenser. Nødhjælpsorganisationen Oxfam vurderer, at oversvømmelserne koblet med den ravage som de fortsatte angreb af røverbander og jihadistiske grupper skaber, kan forværre situationen, så hungersnøden breder sig til 38 mio. mennesker i Nigeria.* 

Der er brug for støtte til Mission Afrikas nødhjælpspulje, så vi står bedre rustet til at hjælpe i fremtidige kriser. Støt her >>