NY LOV OM TEKSTILINDSAMLING VÆKKER BEKYMRING

Den nye affaldslov, som træder i kraft 1. juli betyder, at danskerne også fremover skal sortere deres tekstilaffald. Det vækker bekymring i Mission Afrika Genbrug.

”Vi er selvfølgelig bekymrede for, at den nye lov får færre til at sende deres tøj til genbrug, for netop tøjet er en vigtig brik i, at vi kan hjælpe mange i vores samarbejdslande i Afrika,” siger Anne-Line Dufri, der er leder af Mission Afrika Genbrug.

Den røde pose til tekstilaffald ligger allerede i mange husstande rundt omkring i Danmark, og fra den 1. juli er det et lovkrav, at alle bruger den eller det alternativ, som kommunen tilbyder, til tekstilaffald. Fremover skal man nemlig sortere det tekstil fra, som ikke kan sendes til genbrug, og som danskerne ellers ville have smidt i restaffald.

”Men mange kan måske blive forvirrede omkring, hvad der skal hvorhen og derfor tyr til den lette løsning og bare smider alt tøj i kommunens tekstilposer. Derfor ønsker vi at gøre opmærksom på, at man stadig husker vores 60 genbrugsbutikker med godt og brugbart tøj,” pointerer Anne-Line Dufri.

MERE TØJ KAN GENBRUGES

Flere kommuner rundt om i Danmark har gennem de sidste år taget hul på opgaven, og erfaringer fra udvalgte genbrugspladser viser, at helt op til 86 procent af det tøj, der lå i affaldscontainere til genanvendelse, var tøj, der enten kunne genbruges i Danmark eller i udlandet.

”I Mission Afrika Genbrug er vi derfor bekymrede for, at den nye lov kommer til at betyde, at alt for meget godt genbrugeligt tøj havner i tekstilaffald i stedet for at blive afleveret i vores genbrugsbutikker,” siger Anne-Line Dufri, som har en appel til danskerne om at huske Mission Afrika Genbrug, fordi det også giver langt mere mening og er bedre for miljøet at genbruge tøjet end at sende det til genanvendelse.

”Desuden er genbrugstøjet en stor indtægtskilde for os. Tøj udgør ca. halvdelen af vores indtægt, og jo mere vi har af det i vores butikker, jo mere sælger vi og jo bedre kan vi hjælpe de mange mennesker og projekter vi har i vores seks samarbejdslande i Afrika,” siger Anne-Line Dufri.

Bedre oplysning til borgerne

En survey fra Miljøstyrelsen fra 2022 viser, at over 20 procent af danskerne føler sig begrænsede i deres affaldssortering, fordi de er i tvivl om, hvordan de skal sortere. Derudover mener 74 procent i varieret grad, at det kan være svært at vurdere, om tøj kan genbruges af andre eller skal i affald.

”Indtil nu har vi altid fået meget tøj i vores genbrugsbutikker, og det er vi meget taknemmelige for, så danskerne skal i virkeligheden bare gøre, som de plejer med deres genbrugelige tøj: Sortere det og smid det i en af vores genbrugscontainere eller aflevere det i en af vores butikker,” siger Anne-Line Dufri.

Ønsker du at vide mere, interviewe Anne-Line Dufri eller have supplerende kommentarer, så kontakt hende på 2278 7768